Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Holstebro tester tre brintbiler

Medarbejdere i tre forskellige kommunale afdelinger er udvalgt på grund af forskellige kørselsbehov
17. JUN 2011 8.43

HOLSTEBRO: Holstebro Kommune har nu fået leveret tre biler, der kan køre på brint. De skal som et forsøg frem til 2015 bruges af tre afdelinger i den kommunale administration.

Bilerne bliver præsenteret i forbindelse med Vestforsynings indvielse af Nordeuropas første 700 bar brinttankstation på Bisgårdmark i Holstebro mandag.

Der er tale om såkaldte hybrid-biler. Det vil sige, at de kører på både el og på brint. Bilerne er leveret af firmaet H2 Logic, der bl.a. har base i Herning.

- Bilerne skal bruges af medarbejdere i tre af vores forvaltninger og afdelinger. Det er visitationsenheden i kommunens rehabiliteringsafdeling, i Job- og Kompetencecenter Vest, der hører under Arbejdsmarked, og i Teknik og Miljø. De tre er valgt, fordi de har et forskelligt kørselsbehov. På den måde høster vi i forsøgsperioden erfaringer med, hvor det er mest formålstjenligt at bruge brintdrevne køretøjer, siger afdelingschef i Teknik og Miljø, Poul Munk-Poulsen.

Den samlede investering i købet af de tre brintbiler er på 2,2 mio. kr. Heraf får kommunen godt 800.000 kr. i støtte til købet fra Energistyrelsens såkaldte EUDP-program. Dermed bliver Holstebro afprøvningskommune i det landsdækkende LINK2009 projekt, der netop drejer sig om afprøvning af brintbiler og tankstationer.

Vigtigt at kommunen går foran
Med investeringen i biler, der kan køre på brint, lægger byrådet vægt på, at kommunen tager aktiv del i forskning og afprøvning af den nye teknologi og yder sit bidrag til at reducere udledningen af CO2.

- Vi er en af de kommuner i Region Midtjylland, hvor vedvarende energi udgør den største del af forbruget. Vi har skabt klimaklyngen ClimateCircle, bl.a. med det formål at være med i udviklingen af nye arbejdspladser inden for energi og miljø i vores erhvervsliv, og vi er klimakommune. Så det er helt naturligt, at vi er med til at afprøve den rolle, som anvendelse af brint vil få fremover. Det er vigtigt, at vi som kommune går forrest for at gøre ordene om mere brug af vedvarende energi og reduktion af CO2 til handling, siger borgmester H. C. Østerby (S).

Henrik Rähr fra rehabiliteringsafdelingen (tv) og arkitekt Jens Mouritzen fra Teknik og Miljø (th) sammen med Thomas Luckmann fra firmaet H2 Logic. (Foto: Holstebro Kommune)

ka