Holstebro må om igen med minkfarm der vil udvide

Miljøklagenævnets beregninger viser, at nærliggende hede vil blive belastet mere, end kommunen vurderer.
6. JAN 2020 9.00

HOLSTEBRO: Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet en tilladelse fra Holstebro Kommune til en minkfarm, der ville udvide produktionen. Kommunen skal behandle sagen forfra og gøre nærmere rede for miljøkonsekvenserne af bedriftens udledning af ammoniak til nærliggende, særlig miljøfølsom kategori 3-natur.

Ifølge afgørelsen fra nævnet har Holstebro Kommune stillet et miljøkrav til virksomheden om en maksimal merdisposition af ammoniak på årligt et kilo per hektar. Men nævnet har selv regnet sig frem til, at der på to punkter i hedeområdet nær farmen vil blive tale om væsentlig større årlig merudledning. Fem kilo nord for farmen og ti kilo nordøst for farmen.

Det nærliggende område, hvis natur er særligt udsat fra ammoniakpåvirkningen, er et to hektar stort hedeområde. Og i forvejen viser de to målepunkter på heden, at der årligt udledes 33,2 og 76 kilo ammoniak fra farmen.

Klagen til nævnet kom fra en nabo, der mest forholdt sig til kraftigt forværrede flue- og lugtgener fra minkfarmen, men det er spørgsmålet om ammoniak, der gjorde udslaget for, at sagen må gå om igen. 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt