Holbæk vil hente varme i Kalundborg

HOLBÆK / KALUNDBORG: 64 pct. af opvarmningen i Holbæk kommer fra olie eller naturgas, og 17.500 husstande opvarmes med gas. Derfor haster det med at finde løsninger med fjernvarme. Nu har kommunen indledt en planproces med Kalundborg Kommune om at få del i den overskudsvarme, der produceres af industrien i samarbejdet Kalundborg Symbiose, skriver sn.dk.

Lige nu regnes der på, hvordan forsyningen mellem de to kommuner kan bindes sammen, fortæller direktøren for Kalundborg Forsyning, Hans-Martin Friis Møller, til mediet. I Holbæk satser man stærkt på, at det lykkes, fortæller formanden for klima,- miljø- og naturudvalget, Karen Thestrup Clausen (EL).

Hvis der skal anlægges en fjernvarmeforbindelse mellem de to kommuner, overvejer man samtidig at nedgrave en spildevandsledning, skriver sn.dk. Holbæk og Odsherred skrinlagde for få måneder siden planer om et fælles rensningsanlæg, fordi det ville blive for dyrt, og derfor kan en forbindelse til Kalundborg løse både fjernvarme- og spildevandsproblemet for Holbæk.

ak