dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Holbæk ude på åbent overdrev

Holbæk ude på 'åbent overdrev'

Et nyt projekt skal pleje et kystområde i kommunen, så det ikke gror til, men bevares som et åbent overdrev med en rig flora og en imponerede udsigt

HOLBÆK: Kommunen har sammen med en række lokale samarbejdsparter og støtte fra Nordea-fonden sat gang i et naturplejeprojekt ved Børrehoved på Orøs vestkyst.

Børrehoved er et cirka 9 ha stort område, som er fredet og omfatter stejle kystskrænter og strandenge. Det naturskønne området rummer en værdifuld flora, der risikerer at forsvinde, hvis buske og krat for lov at brede sig.

- Der er tale om en helt speciel og eneståene natur, som vil forsvinde, hvis vi ikke plejer den. Der findes mange forskellige plantearter, også mange som er typiske for overdrev som Børrehoved. Den type planter kræver lys, og de er efterhånden sjældne, fordi mange af vore naturområder gror til, forklarer Eva Meyer, der er biolog i Holbæk Kommune.

Kreaturer skal afgræsse terræn
I løbet af de seneste år er der sket en kraftig tilgroning på Børrehoved med især slåen, tjørn og hyld, og planten rynket rose er desuden ved at brede sig på strandengen. Derfor har Holbæk Kommune sat gang i et naturplejeprojekt, og rydningen af krattet er netop gået i gang. I løbet af de næste cirka 14 dage vil mandskab og maskiner sørge for, at den enestående natur igen får optimale vækstbetingelser.

Afslutningsvist skal området hegnes af og afgræsses med kreaturer.

Projektet er støttet af Nordea-fonden med 141.800 kr. Projektet er også støttet af Naturstyrelsen og hører under de 'Lokale Grønne Partnerskaber'. Herudover bidrager flere lokale på forskellig vis til projektet.

lcl