Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Holbæk slipper ikke for ansvar for kloak-ulykke

Pedellen havde fjernet dækslet til den kloak, som en pædagog faldt ned i - på vej til at redde et børnehavebørn fra det samme

HOLBÆK: Holbæk Kommune har siden 2009 afvist ansvaret for en faldulykke i en børneinstitution, men nu har en retten i Holbæk afgjort, at det var kommunens opgave at sikre området, og pædagogen kan se frem til erstatning, oplyser BUPL.

Sagen drejede sig om en pædagog, der i forbindelse med sit arbejde trådte ned i en oversvømmet kloakbrønd på institutionens legeplads.

På grund af oversvømmelsen var dækslerne på legepladsens to regnvandsbrønde taget af ,imens pedellen tømte brøndene. Kloakhullerne var dækket af meget store vandpytter, så det ikke var muligt at se hvor hullerne var. Da pedellen imidlertid ikke var tilstede på legepladsen, stillede  pædagogen og en kollega sig på vagt ved hver deres vandpyt for at børnene ikke skulle ryge i.

Da et treårigt barn kom løbende mod den ene vandpyt, trådte pædagogen frem for at hindre barnet i at ryge i. Hun røg derved selv i hullet med det ene ben og kom til skade med arm, ben og ryg.

Skaden er under behandling i Arbejdsskadestyrelsen, hvor den er anerkendt, og den ansatte har fået godtgørelse for de varige følger skaden har medført.

Efter BUPLs vurdering bekræfter dommen hidtidig domspraksis om, at arbejdsgiver skal sikre, at stedet hvor arbejdet udføres, er forsvarligt indrettet, således at de ansatte kan færdes under betryggende forhold.

Det vides endnu ikke, om byrettens dom vil blive anket til Landsretten.

ka


.