Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Holbæk beslutter at samle de ældste klasser

Et samlet byråd indgik onsdag aftale om at samle overbygningsklasserne fra de nuværende 15 skoler på ni skoler
8. JUN 2011 23.02

HOLBÆK: - Folkeskolen har en afgørende rolle i forhold til at sikre, at flere unge har både lyst, mod og kompetencer til at gå videre fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse. Derfor har vi siden foråret 2010 arbejdet med at forbedre kvaliteten i kommunens skoler, og jeg er rigtig glad for, at det er et samlet byråd, der nu står bag oplægget til ny overbygningsstruktur, fortæller borgmester Søren Kjærsgaard (V).

Der er i dag overbygning på 15 skoler. I byrådets oplæg bliver eleverne samlet på ni skoler:

- Vi har valgt at samle de ældste elever, fordi vi derved får nogle mere bæredygtige overbygninger. Det giver samtidig større og mere udfordrende ungdomsmiljøer, bedre mulighed for varierede undervisningstilbud, større faglig tyngde i forhold til udskolingsopgaven og bedre plads til ledelsesmæssigt og fagligt fokus, forklarer Agnete Dreier (SF), formand for Udvalget for Børn.

Det er tidligere besluttet, at der fortsat skal være undervisning i alle lokalområder, de fleste steder alle klassetrin fra 0. til 6. klasse.

Placeringen af specialklasser og særlige skoletilbud er ligeledes uændret, og det samme gælder SFO-tilbuddene.

Den nye overbygningsstruktur skal evalueres efter skoleåret 2013/2014, og dette arbejde forankres i et projektudvalg, som bliver nedsat i starten af 2014.

- Jeg glæder mig over, at vi er blevet enige om overbygningsstrukturen og om en efterfølgende evaluering. Vi vil sammenholde denne evaluering med erfaringer fra skolemiljøer med andre modeller, så vi kan vurdere, om den nye struktur i Holbæk Kommune er til gevinst for vores børn og unge. I den forbindelse vil vi også kigge på, om rene overbygningsskoler kunne være en mulighed, forklarer Sine Agerholm, gruppeformand for Socialdemokraterne, der ellers er i opposition til det øvrige byråd.

De økonomiske gevinster, der følger af den nye struktur, skal geninvesteres i folkeskolen - krone for krone. Strategi for Fremtidens Folkeskole, som et enigt byråd vedtog 11. maj 2011, indeholder de områder, der skal prioriteres i den sammenhæng. Det gælder: kompetenceløft af ledere og medarbejdere, øget it-indsats, styrkelse af mellemtrinnet, æstetisk og pædagogisk løft af inde- og uderum samt central udviklingsunderstøttelse.

mou