DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Højesteret: Det må være nok at få ret, også uden dom

I en retssag mod Ankestyrelsen skiftede styrelsen mening og ændrede den afgørelse, sagen handlede om. Alligevel ville FOA have en dom, der sagde det samme.
11. JAN 2021 13.10

En FOA-ansat hos Københavns Kommune, fik under sagsforberedelsen til en byretssag mod Ankestyrelsen ret i det, som retssagen handlede om. Derfor har han ikke krav på at få den administrative afgørelse i styrelsen bekræftet i en dom, der siger det samme, har først Østre Landsret og nu også Højesteret besluttet.

Sagen handler om en arbejdsskade, hvor Ankestyrelsen i første omgang tildelte midlertidig erstatning for tab af 45 pct. erhvervsevne. På vegne af sit medlem anlagde FOA sag mod Ankestyrelsen for at få anerkendt et erhvervsevnetab på 80 pct., men efter et svar fra Retslægerådet undervejs i retssagen ændrede Ankestyrelsen sin afgørelse og anerkendte de 80 pct.

Begge parter i retssagen var er enige om, styrelsen dermed gav sagsøgeren fuldt medhold, til gengæld var de ikke enige om hvad der dernæst skulle ske. Ankestyrelsen opfordrede FOA til at trække sagsanlægget tilbage, men FOA insisterede på en dom. En sådan blev derefter afsagt i Københavns Byret i overensstemmelse med FOA's ønske og med samme indhold som Ankestyrelsens ændrede afgørelse.

Styrelsen fastholdt dog, at retssagen burde have været afvist, og det mente Østre Landsret også. Byretsdommen blev ændret, men FOA søgte og fik på grund af sagens principielle karakter lov at indbringe afgørelsen for Højesteret. Her blev landsrettens afvisning stadfæstet.

Ankestyrelsens ændrede afgørelse indebærer, "at der ikke længere består nogen tvist", hedder det i Højesterets afgørelse, der også påpeger at der med eller uden dom vil være samme adgang for styrelsen til at genoptage sagen og for Københavns Kommune til at anfælgte Ankestyrelsens afgørelse. Dette var netop, hvad FOA ønskede at gardere sig imod, men det ville en dom altså ikke gøre nogen forskel for, har Højesteret nu afgjort.

 

Se Københavns Byrets dom, Østre Landsrets dom og Højesterets dom.