Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hjerterehabilitering hjælper

Hjertepatienter får bedre livskvalitet og samfundet sparer penge ved en sammenhængende hjerterehabilitering, viser nyt samarbejde
8. DEC 2011 14.35

VEJLE: Hjertepatienter får bedre livskvalitet og samfundet sparer penge ved en sammenhængende hjerterehabilitering. Det viser et samarbejde mellem hjerteafdelingen på Vejle Sygehus og Sundhedscenter Vejle.

Den sammenhængende hjerterehabilitering strækker sig over 18 uger i alt. Seks ugers genoptræning på sygehuset, seks uger i Sundhedscenter Vejle og herefter seks ugers træning hos privat træningscenter.

Bodil Østergaard Nielsen, som selv har været igennem forløbet efter at have fået indopereret nye hjerteklapper, har haft en positiv oplevelse med det sammenhængene forløb:

- Jeg har været utrolig glad for forløbet. Det hele er kommet i forlængelse af hinanden uden nogle pauser, og det har gjort at man virkelig har kunnet se forbedringerne.

Patientuddannelse
Samarbejdet mellem Vejle Sygehus og Sundhedscenter Vejle om at give hjertepatienter patientuddannelse i deres egen sygdom, har stået på det seneste år. På Vejle Sygehus har hjertepatienter fået viden og baggrund om deres egen sygdom.

I Sundhedscenter Vejle har man stået for den mere praktiske opfølgning af undervisningen og hvordan denne viden omsættes til hverdagen. Her har de også deltaget i fysisk træning og fået tilbudt samtaler med en psykoterapeut.

- Det har været rart at være sammen med ligesindede, som ved hvad det vil sige at have en hjertekarsygdom - forskrækkelsen og alt det man ikke kan læse sig til. Igennem hele rehabiliteringsforløbet har vi fået gode ideer til, hvordan vi kan fortsætte den fysiske træning i hverdagen. Det kan godt være simpelt at lave nogle gode fysiske øvelser, siger Bodil Østergaard Nielsen.

Bedre kondition
Formålet med hjerterehabiliteringen er at give patienterne redskaber til at leve med kronisk sygdom, forbedre livskvaliteten og minimere genindlæggelser.

- Vi arbejder med en model, der siger at jo mere aktive borgerne er til selv at tage hånd om sin egen situation, jo bedre livskvalitet har de og jo flere penge kan man spare i systemet, siger Anette Kring leder af Sundhedscenter Vejle afd. Nordås.

Målbar forbedring af kondital og højere livskvalitet
Som en del af samarbejdet mellem Vejle Sygehus og Vejle Kommune, er hjertepatientens kondital blevet målt ved starten af genoptræningen på sygehuset og igen ved slutningen af genoptræningen i Sundhedscenter Vejle. Ved afslutningen ses en væsentlig forbedring af hjertepatienternes kondital.

Fakta:
- Omkring 320.000 danskere lever med en hjertekarsygdom
- Hjertekarsygdom er den næsthyppigste dødsårsag i Danmark
Kilde: Hjerteforeningen

srl

Foto: Vejle Kommune