Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Hjem fra ældreplejen med ondt i knæene

Hjem fra ældreplejen med ondt i knæene

Kroniske smerter i knæene øger risikoen for, at medarbejdere i ældreplejen får længerevarende sygefravær

KØBENHAVN: Smerter i muskler og led er den mest almindelige årsag til, at medarbejdere får længerevarende sygefravær på over otte uger, bliver uarbejdsdygtige og må forlade arbejdsmarkedet. Sammenhængen mellem smerter og risiko for længerevarende sygefravær varierer imidlertid fra jobgruppe til jobgruppe. Forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har derfor undersøgt risikoen for, at smerter i forskellige dele af kroppen resulterer i længerevarende sygefravær blandt næsten 9.000 medarbejdere i ældreplejen.

Undersøgelsen bygger blandt andet på en spørgeskemaundersøgelse fra 2004-05 blandt ansatte i ældreplejen i 36 danske kommuner. 8.952 medarbejdere, som var beskæftiget direkte med pleje (fx sosu'er, sygeplejersker), besvarede spørgeskemaet.

Kroniske smerter i knæene et specifikt problem i ældreplejen       
Det er ikke tidligere dokumenteret forskningsmæssigt, at medarbejdere i ældreplejen har øget risiko for længerevarende sygefravær på grund af smerter i knæene. For at kunne forebygge er det vigtigt at studere, hvorfor 6,3 procent af medarbejderne i ældreplejen har længerevarende sygefravær, og hvordan mange af dem kan undgå dette til trods for den udbredte forekomst af kroniske smerter blandt medarbejderne i ældreplejen.

Kroniske smerter øger risikoen for længerevarende sygefravær
Resultaterne viser. at 6,3 pct. af deltagerne havde minimum et længerevarende sygefravær på over otte uge på grund af kroniske smerter inden for et år efter at de besvarede spørgeskemaet.

Resultaterne er korrigerede for forskelle i alder, køn, BMI, rygning, anciennitet, fysisk aktivitet i fritiden og psykosociale arbejdsforhold.

bi

Foto: Colourbox