Hjælp til den voldelige skal stoppe familievold i Aarhus

Fondspenge betaler, men kommunen skal betale tilbage, hvis volden ophører.
26. MAJ 2021 6.24

AARHUS: Et socialt investeringsprogram skal hjælpe med at stoppe vold i aarhusianske familier og nedbringe antallet af børn og voksne, der bliver udsat for vold.

Den Sociale Investeringsfond og Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune putter hver 2,4 mio. kr. i projektet i perioden 2021-2023. Pengene rækker til, at 25 familier i kommunen kan deltage i et forløb hos Dialog for Vold, som er et center under ngo'en AskovFonden.

Fokus er ikke kun på at stoppe volden her og nu, fx ved at flytte mor og børn til en anden adresse, men på at behandle voldsudøveren og på den måde stoppe volden én gang for alle.

Selv vokset op med vold

Baggrunden for projektet er, at 38.000 kvinder og 19.000 mænd ifølge en opgørelse fra 2018 årligt udsættes for partnervold. Tal fra Dialog mod Vold viser, at 71 pct. af de voldsudøvere, centret har haft i behandling, selv er vokset op i et hjem med vold.

- Vi ved, at voldsudøvere er desperate efter at få hjælp. Ingen ønsker at gøre sine allerkæreste ondt, og mange af dem ved alt for godt, hvad det vil sige at vokse op i et hjem med vold, siger Jesper Rønn-Simonsen, direktør i Dialog mod Vold.

- Med vores metode går vi ind og arbejder med voldsudøveren, så de får nogle redskaber til at tøjle frustration og vrede, så det ikke eskalerer og ender i vold. Vores ventetider er lange, og derfor er vi rigtig glade for investeringen, så endnu flere kan få hjælp hurtigere end i dag, siger han.

Kan betale penge tilbage

Aftalen er, at kommunen betaler investorerne tilbage, hvis familierne oplever, at volden ophører, og at centrale følgevirkninger af volden minimeres. For eksempel hvis familierne undgår ophold på kvindekrisecentre, andre familiebehandlingstilbud og skadestuebesøg eller anden sygehuskontakt forårsaget af vold.

Ifølge Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) er der både et menneskeligt og et økonomisk perspektiv i at sætte ind med den umiddelbart dyre forebyggelse.

- I denne konkrete case har jeg godkendt, at Aarhus Kommune betaler for både de statslige og regionale effekter af indsatsen, men det er afgørende, at der fremover på både statsligt og regionalt niveau er en betalingsvilje for de effekter, der opstår på de respektive områder i de sociale investeringsprogrammer. Ellers bliver sociale investeringsprogrammer blot en døgnflue i Danmark, siger han.

ak