Hjælp mor og far med barnets problemadfærd

Sætter fokus på børn med vanskelig adfærd
KORT NYT24. MAR 2011 15.50

Fagpersoner inden for familiebehandling og chefer på børne-og ungeområdet introduceres til forældreprogrammet PMTO.

Hvordan klæder man forældre bedre på til at løse konflikter med et barn med meget udadreagerende og grænsesøgende adfærd?

PMTO-Danmark inviterer til informationsmøde den 1.juni i Odense om forældreprogrammet Parent Management Training Oregon (PMTO).

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job