Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hillerød stiller sig i spidsen for kommunal integration

Hillerød har vedtaget et integrationshandlingsprogram med 20 indsatser, der konkret skal forbedre integrationen over de næste to år
27. JAN 2012 10.01

HILLERØD: - Det er det mest konkrete integrationsprogram for en kommune, som jeg har set, siger formanden for arbejdsmarkedsudvalget, Jamil Cheheibar (S), som har haft en drivende rolle i arbejdet.

Handlingsprogrammet har været igennem en grundig proces, hvor alle politiske udvalg har bidraget med konkrete forslag. Foreninger, råd og etniske foreninger er også blevet hørt og har præget det endelige program.

- Jeg håber, at Hillerød kan blive en foregangskommune på feltet. Vores målsætning er, at etniske unge på alle områder kommer til at ligge på de samme niveau, som de etniske danske unge allerede i 2014, siger Jamil Cheheibar og fortsætter:

- Fordi programmet er så konkret, er det også meget brugbart. Flere af tingene - bl.a. de internationale mødregrupper og praktikanter af anden etnisk baggrund i hjemmeplejen - kører allerede. Jeg er rigtig glad for, at vi nu har vedtaget programmet, og jeg er sikker på, at vi hurtigt vi kunne aflæse resultaterne på vores integrationsindsats, siger Jamil Cheheibar.

De 20 konkrete indsatser er i overskriftsform:
1) Den gode modtagelse af nye flygtninge.
2) Ny Velkomst-folder til nye medborgere på deres egne sprog.
3) Arbejde med traumatiserede familier/processuelle netværksværksmøder.
4) Mødregrupper for mødre med forskellig etnisk baggrund.
5) Særlige tilrettelagte træningsforløb for ældre etniske medborgere.
6) Netværkssamarbejde med andre kommuner i regionen.
7) God overgang fra midlertidig til permanent bolig for flygtninge.
8) Boligsocialt arbejde i lokale bebyggelser i Hillerød.
9) Forældresamarbejde og interkulturel kommunikation i dagtilbud og skoler.
10) Styrkelse af tosprogedes børns/elevers dansksproglige kompetencer.
11) Hillerød læser og skriver i daginstitutioner og skoler.
12) Etniske unge skal have en ungdomsuddannelse.
13) Rollemodelkorps i Hillerød.
14) Praktikanter af anden etnisk baggrund i ældreplejen.
15) Øge antallet af etniske borgere i beskæftigelse i Hillerød Kommune.
16) Kompetenceudvikling i foreningskultur for etniske foreninger.
17) Ungdomskultur, Street art i Hillerød Østby og Midtby.
18) Flere praktikpladser i kommunen og i virksomhederne.
19) Flere ansatte af anden etnisk baggrund i Hillerød Kommune.
20) Flere oplæringsstillinger og løntilskudsjobs til borgere af anden etnisk baggrund.

Foto: http://www.flickr.com/photos/shazron/1124256642/sizes/z/in/photostream/

lcl