Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Her kan man sammenligne de seks største kommuner

Hvem bruger flest penge per indbygger på dagpasning, veje og ældre, osv.? De seks største kommuner i Danmark sammenlignes på en lang række punkter i ny 2011-udgave af rapporten '6-by nøgletal'

En række nøgletal viser ligheder og forskelle mellem Aarhus, København, Randers, Aalborg, Odense og Esbjerg kommuner på udvalgte områder.

Rapporten ser også på andre faktorer end udgiftsniveau per indbygger, fx:

- Hvad koster en vuggestueplads eller en hovedret på ældreområdet?
- Hvor mange borgere bor i en ældrebolig?
- Hvor mange skoler har mere end 800 elever?

Rapporten udkommer hvert andet år, og kommunerne bruger tallene som et grundlag for yderligere debat om de udvalgte aktivitetsområder.

Mest interessant i nøgletalsrapporten er selvfølgelig udgiftsniveauet, hvilket i høj grad afspejler kommunernes forudsætninger og prioriteringer.

Fakta:
Forskelle i bl.a. konterings- og budgetteringspraksis betyder, at der er visse forskelle mellem kommunerne som gør, at det kan være vanskeligt at sammenligne enkelte af nøgletallene.

I rapporten er der en række nøgletal for forskellige kommunale opgaveområder, bl.a.:
- Skole
- Dagpasning
- Ældre og handicappede
- Kultur og Fritid