Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Socialtilsyn:
Helsingør overfortolkede retningslinjer under corona

Ifølge Socialtilsyn Hovedstaden var kommunens regler om smitteforebyggelse på botilbud for vidtgående i forhold til lovgivning og sundhedsfaglige retningslinjer.

HELSINGØR: I en mail fra Socialtilsyn Hovedstaden til Helsingør Kommune slår tilsynet fast, at kommunens regler om smitteforebyggelse på et botilbud var for vidtgående i forhold til beboernes selvbestemmelsesret, og at der ikke var belæg for dem i loven eller i sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det skriver Politiken, der har fået aktindsigt i mailen.

Reglerne gik ud på, at beboere, som havde været uden for botilbuddet for eksempelvis at besøge familie eller gå en tur, skulle gå ind i deres bolig gennem deres havegang, tage deres tøj af, vaske det ved 80 grader og gå i bad, før de måtte betræde botilbuddets fællesarealer. Kommunen understreger i avisen, at det skete for at skærme særligt udsatte borgere og ikke udnytte covid-19 til at tage rettigheder fra dem.

Den 18. marts påbød Styrelsen for Patientsikkerhed kommuner at forbyde besøg på botilbud, plejehjem mm. Social- og Indenrigsministeriet præciserede den 30. marts i et brev til kommunerne, at personer, som bor på et botilbud, ikke kan nægtes adgang efter at have været uden for botilbuddet. Det skete efter henvendelser fra både kommuner, pårørende og interesseorganisationer, og det er her, Helsingørs regler ifølge tilsynet var for restriktive.

Flere eksempler på overfortolkning

Institut for Menneskerettigheder peger i en ny rapport på, at reglerne generelt er blevet overimplementeret i sociale botilbud. Undersøgelsen er dog kun baseret på 20 kvalitative interviews med pårørende fordelt på forskellige typer af botilbud.

Tal fra Landsforening LEV viser ifølge rapporten, at 55 pct. af de pårørende angiver, at kommunen eller botilbuddet afviser, at den pårørende må tage en beboer med på tur eller hjem på et besøg.

- Vi har afdækket flere eksempler på, at botilbuddene er gået længere end reglerne tillader for at undgå smittespredning, og undtagelserne til besøgsrestriktionerne kun har været brugt i meget begrænset omfang. Det er tydeligt, at de menneskelige omkostninger for beboerne og deres pårørende har været meget store, siger Nikolaj Nielsen, jurist og teamleder hos Institut for Menneskerettigheder.