Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hedensted holder lige skansen

BUDGET 2012 Trods manglende skatteindtægter på 146 mio. kr. er det lykkedes Hedensted at skabe budgetrammer uden markante besparelser
30. AUG 2011 14.40

HEDENSTED: - Ved at være meget skarpe på at bevare serviceniveauet fra 2011 og ved hovedsageligt at bygge nyt inden for de såkaldte kvalitetsfondsområder - hvor staten støtter med lånerammer - er byrådet et skridt nærmere et budget for næste år. Der skal dog stadig ske en sidste finpudsning, før næste år kan komme i balance, siger borgmester Kirsten Terkilsen (V).

Hovedoverskrifterne for budget 2012 er dermed:
1. Der bygges og renoveres på alle kvalitetsfondsområder (skoler, børnehaver)
2. Vedligeholdelse fastholdes
3. Samme serviceniveau som i 2011, dvs. ingen stigninger ud over almindelig løn- og prisfremskrivninger. De påvirkninger af driften, som altid sker som følge af demografi og den løbende, generelle udvikling, skal holdes og finansieres inden for den samlede ramme gennem omprioriteringer.

Den fjerde og sidste overskrift hedder 'Fremtidssikring via skarp prioritering' og handler om, at byrådet allerede nu går i gang med en politisk prioriterings-proces. Hvordan denne proces skal forløbe, og hvad den skal indeholde, er ikke aftalt, men byrådet er enige om, at det handler om at forberede sig bedst muligt frem mod 2013, hvor resultatet af den nye udligningsreform træder i kraft.

Budget 2011 holder

Samtidig med at Byrådet arbejder hen mod et sammenhængende budget 2012, viser den løbende opfølgning på dette års budget, at det holder. Ifølge borgmesteren viser det, at både byråd, medarbejdere og ledere har taget maksimalt ansvar for at levere den kommunale service indenfor de aftalte økonomiske rammer.

- Det er godt gået af medarbejderne, at de kan holde budget 2011, som der er jo er skåret 80 mio. kr. på. Vi hjalp hinanden med at finde de besparelser, der ville gøre mindst ondt, og jeg tror på, at denne brede inddragelse har afgørende betydning for, at vi ser ud til at holde dette års budget, siger Terkilsen.

ka