Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Haver og grønne områder stopper regnen

Kommunerne bør både inddrage de offentlige og de privatejede arealer. Det stiller krav om tæt dialog med borgerne, mener haveforeningsformand
4. JUL 2011 14.24

-Oversvømmelserne er et resultat af mange, mange års forfejlet planlægning, siger Ole Münster, direktør i Haveselskabet. Regnvandet skal slet ikke ned i kloakkerne, men skal styres, så man ikke samler de kæmpe store regnmængder. Faktisk ligger en stor del af løsningen i at inddrage haverne, parker og de grønne områder ved at styre regnvandet. Det kan give flotte haver og grønne linjer i byerne.

- Det stiller krav om en helt anden planlægning, og der er mange barrierer for at sikre, at haverne er en del af løsningen. Det er ikke nok med politisk vilje til at gennemtvinge en anden planlægning. Den politiske opbakning er der. Men den nye planlægning stiller kommunerne over en helt ny udfordring, fordi man både skal inddrage de offentlige og de privatejede arealer. Det stiller krav om tæt dialog med borgerne. Det stiller krav om at arbejde på tværs af faggrænser og sektorer og nye planlægningsredskaber, og det stiller krav om en helt anden form for kommunikation, fortsætter Ole Münster. 

Nye produkter og bæredygtig udvikling
- Ikke nok med det, for der mangler også demonstrationsprojekter, der viser haveejerne, hvordan man gør for at forhindre, at regnvandet løber ind til naboen. Der er ingen smarte løsninger. Det kræver dokumentation og udvikling, siger Ole Münster.

- Haveselskabet har i samarbejde med Miljøministeriet taget et første initiativ ved at samle alle aktører, og få afdækket barrierer, så der kan sættes målrettet ind med en planlægning og med løsninger, der både stopper regnvandet og samtidig giver flotte grønne løsninger, som beriger vores haver og byer. Desuden er Haveselskabet langt fremme med et stort anlagt projekt, der netop tager sigte på at løse alle de mange udfordringer, som vi står overfor.

- Selvom det kan være svært at se i den øjeblikkelige situation, så kan ulykkerne være med til at fremme en udvikling, der både vil give økonomisk vækst i helt nye produkter samtidig med, at vi får en langt mere bæredygtig udvikling.


Regnhave - designet af Wendy Allen (Foto: Peter Belton)

ka