Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hanne Moe i spidsen for Odense Letbane

Hun har tidligere haft chefposter i Køge og Ringsted
KORT NYT3. OKT 2011 11.04

ODENSE: Hanne Moe er udnævnt til ny projektchef for Odense Letbane, hun skal fremover stå i spidsen for letbane-projektet og sikre fremdriften i det, oplyser kommunen.

50-årige Hanne Moe har tidligere arbejdet med infrastrukturanlæg, byudvikling, trafikplanlægning, VVM, miljøvurdering og medvirket til at udarbejde grundlaget for Køge Kyst-projektet.

Før ansættelsen som projektchef på letbane-projektet har Hanne Moe blandet andet været ansat som plan- og trafikchef i Køge Kommune og bygge- og planchef i Ringsted Kommune.

Odense Letbane skal forbinde boligområder med ar­bejds- og uddannelsespladser på en bæredygtig måde. Og den skal forbinde midtbyen med det nye hospital, universitetet og det store udviklingsområde i sydøst.

Etableringen letbanen indgår i en samlet strategi for vækst, tiltrækning og transformation med overskriften 'Odense - fra stor dansk by til dansk storby'.

Den planlagte første etape er 14 km og går fra Tarup Center og Bolbro gennem midtbyen til Campus og til Hjallese Station. På længere sigt ønskes etableret en etape to, således at det samlede net danner et H og har en længde på i alt 21 km. Anden linje kan gå fra Vollsmose via fællesstræk­ningen til Vesterbro og videre mod Odense Zoo. Bag linjevalget ligger en grundig forundersøgelse af, hvor linjeføringerne bedst kan nå flest mulige mål og betjene flest mulige mennesker.

Med første etape kan en fjerdedel af Odenses indbyg­gere gå til letbanen på fem minutter. Med udgangspunkt i tal fra 2010 kan letbanen inden for 5 minutters gang betjene: 45.000 beboere, 35.000 arbejdspladser og 25.000 uddannelsespladser.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 2. december 2009 et trafikforlig, hvori Odense tildeles 4 mio. til en VVM-undersøgelse af en letbane i Odense. Odense Byråd har netop afsat midler til planlægningsarbejdet og Region Syddanmark har i årets budgetforlig tilkendegivet ønske om at undersøge mulighederne for regional støtte til projektet.

 

Du kan læse mere om Odense Letbane på www.odense.dk/letbane