Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Handicappet støttepædagog blev fyret og får medhold i klage

Uretmæssig fyring af en socialpædagog kostede region 465.000 kr.

En socialpædagog, der arbejdede som støttepædagog på en hospitalsafdeling, har fået medhold i Ligebehandlingsnævnet i en klage, efter han blev fyret fra sit arbejde.

Støttepædagogen havde et handicap i kraft af en sygdom i foden, så han blandt andet ikke kunne løbe. Af den grund havde han i 15 måneder haft det skånehensyn, at han var fritaget fra såkaldte alarmløb, hvor ansatte akut skulle haste over på en anden afdeling.

I juni 2018 blev pædagogen afskediget med baggrund i en langvarig sygemelding, en usikker prognose for bedring, samt at der ikke med rimelige tiltag kunne findes en løsning, der kunne fastholde klager i stillingen, fremgår det af sagen.

Pædagogen, der siden er gået på pension, klagede over fyringen til Ligebehandlingsnævnet, som i sin afgørelse har givet ham ret. 

Hospitalet mente, at fritagelsen fra alarmløb kun var tænkt som en midlertidig foranstaltning, men nævnet vurderede, at arbejdspladsen ikke havde 'bevist, at det ville have udgjort en uforholdsmæssig stor byrde fortsat at tilbyde relevante skåneforanstaltninger'.

Der var ifølge nævnet tale om en uretmæssig fyring, så regionen må betale en erstatning til socialpædagogen på 465.000 kr.