DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Handicaporganisationer og KL indgår Retssikkerhedsalliance

KORT NYT26. MAR 2021 9.43

KL og Danske Handicaporganisationer, DH, har taget initiativ til Retssikkerhedsalliancen. Initiativet kommer på baggrund af undersøger, der viser, at mange borgere med handicap og deres pårørende ikke føler, de ikke får den fornødne støtte eller har indflydelse på deres egne sager.

I samarbejde med centrale foreninger og parter på handicapområdet skal alliancen finde frem til problemerne, årsager og fælles løsninger. Arbejdet skal føre til konkrete tiltag, der kan styrke samarbejdet mellem borger og kommune, sikre fagligheden i sagsbehandlingen og sørge for, at der tages de rette afgørelser fra begyndelsen.

I arbejdet på at finde frem til nye løsninger, vil der både blive kigget på lovgivning, organisatoriske tiltag og ressourcer. Inden sommerferien vil alliancen komme med konkrete fælles forslag til forbedringer. Herefter arbejdes der hen mod en pakke for fælles retssikkerhed og forslag, der kan gøre en synlig og målbar forskel. 

mh

Læs om samarbejdets andre parter og fem principper for indsatsen.