Halsnæs sænker affaldsgebyrer i almene boliger

KORT NYT9. SEP 2021 14.40

HALSNÆS: Beboerne i de cirka 2.300 almene boliger i Halsnæs Kommune skal fra 3. kvartal næste år betale mindre for at komme af med deres affald, skriver fagbladet Boligen. De lokale boligselskaber har overbevist kommunen om det urimelige i, at beboere i lejligheder skal betale det samme for at komme af med deres affald, som beboere i parcelhuse skal.

- Især er det urimeligt, at vores beboere skal bidrage så meget til drift af genbrugspladsen, siger kundechef Allan Mortensen fra Arresø Boligselskab, for beboerne i boligselskabet bruger stort set aldrig genbrugspladsen.

I en af boligafdelingerne bliver den samlede afgift på ca. 608.000 kr. om året reduceret med 278.000 kr. I den afdeling skal de 380 lejligheders husholdningsaffald kun indsamles 13 steder, mens det tilsvarende skal hentes hos hver eneste familie i parcelhuse.

ka