Halsnæs holder kursen i enstemmig budgetaftale

Rekrutteringstiltag: Fritidsjob i plejecentre og voksenelevløn til sosuer.
7. OKT 2021 14.07

TEMA: Budget 2022

HALSNÆS: For andet år i træk blev det til enighed hele vejen rundt om budgetaftalen for 2022, der holder en optimistisk grundtone i aftaleteksten. Det går godt, og det skal det blive ved med.

Sidstnævnte skal sikres ved at holde fast i den hidtidige stramme økonomistyring. Eksempelvis er der ikke ekstra penge til dagtilbud og ældrepleje, men opnormeringerne fra tidligere fastholdes, pointeres det.

Som fremtidssikring af tilstrækkeligt personale åbnes der for at ansætte unge i fritidsjob på plejecentrene for at gøre dem bekendt med sektoren. Ligeledes sættes der penge af til at give voksenelevløn til flere over-25-årige, der vil uddanne sig til fx sosuhjælpere, sygeplejersker, pædagoger eller lærere.

Partierne bag budgetaftalen er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten og dermed alle 21 byrådsmedlemmer. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt i byrådsmøde 14. oktober.

 

Se budgetaftalen.