Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Halsnæs' bedste resultat siden 2007

Kassebeholdningen er styrket igennem hele 2010 og har overskud. Rammen for stigningen i servicedriftsudgifterne, som blev aftalt mellem regeringen og KL, er overholdt - oven i købet med et mindre forbrug end aftalt
13. APR 2011 13.50

HALSNÆS: Overskud på den ordinære drift - det bedste resultat, der er opnået siden kommunesammenlægningen i 2007. Sådan lyder det fra Halsnæs Kommune.

Den fremtidige opgave for byrådet ligger i at fastholde overskuddet på driften, styrke kassebeholdningen og sikre, at de budgetterede servicedriftsudgifter overholdes.

- Der er flere positive resultater at hæfte sig ved. Resultatet på den ordinære drift udviser et pænt overskud og er det bedste resultat, der er opnået siden kommunesammenlægningen i 2007. Kassebeholdningen er styrket igennem hele 2010 og endte med et lille overskud, hvor vi oprindeligt havde forventet et underskud. Og vi har overholdt den ramme for stigningen i servicedriftsudgifterne, som blev aftalt mellem regeringen og KL, oven i købet har vi brugt mindre end aftalt, siger borgmester Helge Friis (S).

2010 har i høj grad været præget af håndteringen af de økonomiske udfordringer, som kommunen stod overfor allerede i starten af året. 2009-regnskabet på den skattefinansierede, ordinære drift viste et underskud på 30,3 mio. kr., hvilket er 23,1 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget.

Samme udfordringer som i de andre kommuner
Årsagen lå især i øgede udgifter på det specialiserede socialområde, herunder anbringelser af udsatte børn og unge samt botilbud og foranstaltninger for handicappede og psykisk syge - udfordringer, som også har ramt en lang række øvrige af landets kommuner.

Merudgifterne i 2009 medførte også udfordringer i forhold til overholdelse af budget 2010, som blev håndteret i forbindelse med en genåbning af budget 2010 i april 2010, hvor byrådet vedtog reduktioner på 41,0 mio. kr. i 2010. Samtidig har der været gennemført en tæt, løbende økonomiopfølgning og været gennemført tiltag til imødegåelse af merudgifter.

Tiltagene har båret frugt, når man ser på regnskabsresultatet for 2010: Den skattefinansierede, ordinære drift udviser et overskud på 46,8 mio. kr., hvilket er 11,6 mio. kr. bedre end forudsat i det korrigerede budget 2010 og til sammenligning 77,1 mio. kr. bedre end resultatet i regnskabet for 2009.

Kassebeholdningen var ved starten af 2010 på minus 61,3 mio. kr. og ved udgangen af 2010 på 5,5 mio. kr., svarende til en forbedring på 66,8 mio. kr.