Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Haderslev-anlæg for 201 mio. kr. næste år

BUDGET 2012 Plads til at gøre kommunale bygninger energi- og klimavenlige - samt et nyt hjælpemiddeldepot
4. OKT 2011 13.53

HADERSLEV: - Jeg glæder mig over den brede politiske opbakning bag dette års budget, siger borgmester Jens Christian Gjesing (S).

- Vi sætter store beløb af til at forbedre veje og infrastruktur og vi udnytter den tildelte låneramme på 67 mio. kr. til kvalitetsfondsinvesteringer, som vi bruger på daginstitutioner, skoler og ældrepleje. I alt en anlægsinvestering i 2012 på 201 mio. kr.

- Desuden sætter vi pæne beløb af til at investere i de kommunale bygninger, så de bliver klima- og energivenlige.

- Vi har også fundet penge til sundhedshus, og vi opbygger et helt ny kommunalt hjælpemiddeldepot til 20 mio. kr., siger Gjesing.

- Samlet set er jeg meget tilfreds med det resultat, som et enigt byråd nu står bag. Der er således også enighed om, at besparelserne i budgettet i første række skal ske ved at spare på administrationen og overførselsindkomsterne. På administrationen 5 mio. kr. i 2012 stigende til 10 i 2013 og overslagsårene, på overførselsindkomster 15 mio. kr. stigende til 20.

Budgettet er i alt på 3.4. mia. kr - fordelt med 800 mio. til overførselsindkomster, 200 mio. til anlæg og 2.4. mia. til serviceudgifter.