Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Guldborgsund høster gode erfaringer fra frikommuneforsøg

En fokuseret indsats over for psykisk- og fysisk udfordrede unge har vist gode resultater, og nu vil Guldborgsund arbejde for at ændre den nationale lovgivning.

GULDBORGSUND: Psykisk og fysisk udfordrede unge, der ikke kan deltage i et almindeligt beskæftigelsestilbud, har haft glæde af et frikommuneforsøg i Guldborgsund med gode resultater. Nu vil kommunen arbejde for at ændre den eksisterende nationale lovgivning, så det også bliver en mulighed fremover og for unge i hele landet.

- Vi kan se, at der er gode resultater med de unge der har været med i forsøget. Omkring 30-35 pct. er efter endt forløb blevet i stand til at forsørge sig selv. I forhold til denne gruppe af unge er det gode tal, og noget vi gerne vil udvikle endnu mere. Udvalgets mål er, at alle unge skal i job eller uddannelse og de indsatser, der hjælper på den målsætning må og skal vi udvikle, siger udvalgsformand for beskæftigelsesudvalget Ole K. Larsen (V).

Målgruppen for ”Det Forpligtende Samarbejde”, som frikommuneforsøget hedder, er uddannelses- og aktivitetsparate unge mellem 18-29 år. Siden forsøgets opstart i september 2018 og til afslutningen i oktober 2020 har der været 123 personer igennem forsøget.

En stor del af deltagerne i forsøget har udfordringer med deres psykiske helbred eller med deres sociale kompetencer, som kan stå i vejen for at gennemføre en uddannelse eller få et job. Med forsøget udskyder kommunen det beskæftigelsesrettede tilbud, mens den sættes ind for at stabilisere de unges psykiske og fysiske sundhed og trivsel.

- For os i beskæftigelsesudvalget er det indlysende, at vi skal arbejde med de udfordringer borgerne har, og ikke igangsætte et tilbud efter LAB-loven, hvis det kan risikere at modvirke en indsats inden for en anden lovgivning. Denne måde at arbejde på ligger på nuværende tidspunkt ikke inde for lovgivningen, og det går vi nu til Christiansborg for at få ændret, så alle har mulighed for arbejde på denne måde, siger formand for beskæftigelsesudvalget Ole K. Larsen.

eo