DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Grønt lys til stort klima- og naturprojekt i Tøndermarsken
Området ved Margrete Kog Nord er omkranset af diger og er 248 hektar stort.
Foto: Tønder Kommune.

Grønt lys til stort klima- og naturprojekt i Tøndermarsken

En ansøgning til EU's Life-program har båret frugt. EU giver tilsagn om millionstøtte til udviklingen af Margrethe Kog Nord som natur- og reservoirområde.

TØNDER: Tøndermarsk Initiativets partnerskabsgruppe og de mange partnere og bidragsydere, som har støttet op om en ansøgning til EU, kan nu notere, at der kan ydes EU-støtte op til 41 mio. kr. til projektet, lyder det fra Tønder Kommune.

De sidste underskrifter er nu på plads, og de næste års arbejde med jordfordeling og planlægning kan komme i gang.

I ansøgningen indgår den nordlige del af Margrethe Kog som et Life projekt, der skal sikre bedre natur. Projektet vil skabe forhold, der udvikler Margrethe Kog Nord som et fugleområde af international betydning for eng- og vadefugle. Samtidig bliver området indrettet til et reservoirområde, der kan benyttes til at afhjælpe høj vandstand i Vidåen ved ekstremt nedbør.

I oktober 2019 meldte EU positivt tilbage på den indledende ansøgning og opfordrede til at indsende en fuld ansøgning med frist i februar i år. Det er denne ansøgning, der nu har fået grønt lys.

Klimatilpasning langs Vidåen er et af Tøndermarsk Initiativets seks projektspor og Life projektet er organiseret med Tønder Kommune som projektansvarlig med samarbejdspartnere fra Den Danske Naturfond, Nationalpark Vadehavet, Stiftung Naturschutz, Naturstyrelsen Vadehavet og 15. Juni Fonden.

To år til at træffe aftaler

Området ved Margrete Kog Nord er omkranset af diger og er 248 hektar stort. Det er i dag landbrugsjord, der gennem en frivillig jordfordeling kan blive til et stort naturområde. Det er et stykke arbejde, som nu sættes i gang, og som vil forløbe over de næste to år. Projektet forudsætter, at der kan indgås aftaler med landmænd og jordejere i området om salg og bytte af jord, og at alle parter kan blive enige om jordpriser og øvrige vilkår, for at projektet kan gennemføres.

Projektet pågår frem til år 2026 og vil bidrage til at afhjælpe risikoen for oversvømmelser af Tøndermarskens byer, landbrugsarealer og ejendomme.

Der er brug for et reservoirområde, der kan optage åvandet ved kraftig og vedvarende nedbør. Særligt, hvis nedbøren falder i kombination med en vestenvind - der lukker sluserne til Vadehavet - vil vandet kunne lægge pres på digerne.

Projektet vil samtidig forbedre mulighederne for friluftsliv, kvælstofreduktion og mulighed for mere natur tæt på Højer. Det omfatter blandt andet etablering af enge med varierende fugtighed samt fugleøer.

 

Fakta om økonomi:

 • Budgetterede udgifter i alt 69 mio. kr.
 • EU medfinansiering op til 41 mio. kr.
 • Tøndermarsk Initiativet og øvrige partnere 28 mio. kr.
 • Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune 
 • Initiativet er Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område.

Hovedindsatsområder:

 • Byomdannelse i Højer
 • Højer Byfond
 • Ruter, stier og formidling
 • Klimatilpasning langs Vidå
 • Klimatilpasning i Tønder midtby
 • Udvikling af erhverv og turisme i området