Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Grønt lys til eksport af atomskrot

Nyt direktiv fra EU åbner for dansk eksport af atomaffaldet fra Risø
KORT NYT20. JUL 2011 13.00

Flere lande må godt dele slutdepot for atomskrot, hedder det i nyt direktiv, der netop er godkendt af EU's ministerråd. Dermed har EU nu løftet bommen for, at danske politikere uden problemer kan sende atomaffald fra Risø DTU til slutdepoter i andre lande, i stedet for at etablere et slutdepot i Danmark. Det skriver Ingeniøren.

Ministerrådet, der er EU's øverste organ, godkendte tirsdag et nyt direktiv for håndtering af atomskrot i de 14 medlemslande med atomreaktorer.

Direktivet indeholder samtidig krav om, at medlemslandene senest i 2015 skal have udviklet nationale planer for håndtering af affaldet og vist dem til EU-Kommissionen. De planer skal inkludere tidsplaner og valg af model for deponering og leve op til retningslinjer fra IAEA, der bliver juridisk bindene.

Et fælles slutdepot til dansk atomaffald kunne placeres i andre lande, der har langt større ekspertise med at behandle radioaktivt affald.

Lovgivning i både Finland og Sverige gør det dog umuligt for landene at modtage atomaffald fra Danmark.

Ideen om at deponere affaldet i et andet land end Danmark blev dog afvist af indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V), der ønsker at beholde det meste af affaldet i Danmark.

krn