Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Gribskov tillader overskudsjord ved sø og møder protest

KORT NYT16. APR 2020 12.00

GRIBSKOV / HOVEDSTADEN: Naturfredningsforeningen klager nu over en administrativ tilladelse fra Gribskov Kommune til, at overskudsjord fra byggeriet af det nye hospital i Hillerød kan læsses af tæt på Solbjerg Engsø, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Der er tale om et område på cirka 20 hektar, hvor der skal tilføres 243.000 kubikmeter overskudsjord fra byggeriet - svarende til cirka 5.000 vognlæs. Tilladelsen omfatter ikke søbeskyttelseszonen på 200 meter fra søens kant. 

Naturfrederne savner en landzonetilladelse med offentlig høring, hvilket forvaltningen i Gribskov begrunder med, at der er tale om jordforbedring, som ifølge planloven ikke kræver landzonetilladelse. Naturfrederne opfatter derimod projektet som jorddeponering, som vil forringe naturværdier og vandkvalitet i søen. Sagen har ikke været behandlet politisk. 

ka