DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Gribskov konkurrenceudsætter stadig mest - men en del mindre end året før

Samsø har den laveste andel af private leverandører på kommunale opgaver. Find alle kommunernes placering her.
18. JAN 2021 13.00

GRIBSKOV / SAMSØ: Gribskov har tradition for høje politiske ambitioner om at konkurrenceudsætte store dele af de kommunale opgaver, og endnu en gang ligger den tidligere Venstre-kommune - og nu med borgmester fra lokallisten nytgribskov - allerhøjest på det felt. 

I 2019 nåede Gribskov procentsatsen 43,7 målt ved den såkaldte Indikator for Konkurrenceudsættelse, eller IKU.

IKU står for kommunernes brug af private leverandører af tjenesteydelser i procent i forhold til den del af kommunernes samlede opgaveløsning, der vel og mærke må varetages af private leverandører.

Det kan man læse i dette års Status for offentlig konkurrence, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet siden 2012.

Gribskov bevarer sin ubestridte førsteplads i denne sammenhæng, selvom kommunens IKU er dalet en del i forhold til året før - i 2018 - hvor den var helt oppe på 52,5.

Nummer to på listen både i 2018 og 2019 var Fanø, der er gået lidt ned fra 42,5 til 42,0.

I den anden ende af skalaen finder man Samsø, der har bevæget sig fra 20,9 til 18,0.

Godt 80 pct. af kommunerne konkurrenceudsætter mellem omkring 21 og knap 37 pct. af deres opgaver.

  • Den offentlige sektor køber hvert år varer og tjenester for godt 380 mia. kr., hvilket svarer til cirka en tredjedel af de offentlige udgifter og knap en sjettedel af Danmarks bruttonationalprodukt.
  • Det offentlige indkøb stod for cirka 12 millioner ton af drivhusgasudledningen i 2019, hvoraf cirka 4 millioner ton blev udledt i Danmark.

ka

Find kortet og se oplysninger om de enkelte kommuner her.