DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Greve udelukker sygemeldt byrådsmedlem fra it-adgang

Personalesag mod kommunaldirektør Claus Thykjær har fået Greve til at ændre praksis og spærre Brigitte Klintskov Jerkels (K) adgang til dagsordenssystemet, mens hun er på sygeorlov.

GREVE: Har et byrådsmedlem på orlov adgang til dagsordenssystem og egne noter? Ja, det har man indtil for nylig haft i Greve Kommune, men nej, mener Greve Kommune nu, og derfor har det sygemeldte byråds- og folketingsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel (K) fået spærret sin adgang til First Agenda-systemet. 

Det er nu af hendes afløser som byrådsmedlem, Jess Eiberg Hansen, sat på dagsordenen til byrådsmøde på mandag. I et notat til dagsordenspunktet beskriver han, hvordan Brigitte Klintskov Jerkels adgang til dagsordenssystemet blev lukket "i 2 tempi. Først for en enkelt lukket sag og ca. 24 timer senere hele adgangen" til gene for hans muligheder for at rådføre sig om sagerne med det byrådsmedlem, han vikarierer for. 

Han henviser til, at andre byrådsmedlemmer tidligere har haft orlov, uden at deres adgang til dagsordenssystemet er blevet spærret, og kræver svar på dels hvilken lovhjemmel, der er lagt til grund for spærringen, dels hvorfor der lige er etableret spærring denne gang og ikke i de tidligere tilfælde. Jess Eiberg Hansen lægger desuden op til, at spærringen bør fjernes, hvis der ikke foreligger et regelsæt eller en egentlig afgørelse fra KL, men blot en skønmæssig vurdering.

Borgmester Pernille Beckmann (V) bekræfter over for KL's magasin Danske Kommuner, at praksis er blevet ændret. Det er sket, efter at man har rådført sig med KL.

– Greve Byråd har 21 medlemmer – og kun 21. Ikke 22. Når man har orlov, er man ikke en del af byrådet, og det betyder, at man ikke har adgang til lukkede sager, siger borgmesteren.

At praksis ændres netop nu skyldes den igangværende afskedigelsessag mod kommunaldirektør Claus Thykjær. "Vi har skærpet procedurerne, fordi vi har skullet behandle en personalesag af alvorlig karakter", siger Pernille Beckmann til Danske Kommuner.