Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Greve-boliger ud af ghetto-listen

Endnu et boligområde er blevet slettet fra den gamle regerings liste over ghetto-områder, hvor en særlig indsats er nødvendig - samtidig har Aarhus fået en ny

GREVE: Boligområdet Askerød i Greve er ikke længere omfattet af Socialministeriets såkaldte ghettoliste. Det glæder borgmester Hans Barlach (K), som også er kritisk over for at stemple boligområder som 'ghetto'.

Et fald i antallet af personer med en dom efter straffeloven, våbenloven eller loven om euforiserende stoffer i boligområdet Askerød gør, at boligområdet nu ikke længere opfylder kriterierne for at stå på den såkaldte ghettoliste.

- Det er selvfølgelig glædeligt, at den store indsats, vi og politiet gør i området nu ser ud til at bære frugt, siger Hans Barlach.

- Men jeg synes også, at det er grotesk, at et boligområde på baggrund af flere år gamle tal kan risikere at blive udråbt som ghetto den ene dag og blive frikendt for denne betegnelse den næste. Jeg så gerne, at man i stedet for 'ghetto' anvendte den mere neutrale betegnelse 'særligt udsat boligområde'.

- Selv om vi nu er røget ud af ghettolisten, fortsætter vi naturligvis det målrettede arbejde med de mange forskellige initiativer, der sat i værk for at gøre Askerød og Greve Nord til et endnu bedre sted at bo. Jeg håber også, at ministeriet fremadrettet vil støtte initiativerne i den aftale, som vi har indgået med dem, slutter borgmesteren.

Samtidig med at Greve er sluppet af med et boligområde med officiel status som ghetto-område, så har Arhus fået en ny, og er dermed oppe på tre ghettoer. Det er Trigeparken under Boligforeningen Ringgården, der har opnået den tvivlsomme ære af at være kommet på listen.

mou

Fakta
Socialministeriets kriterier for at et boligområde kan betegnes som 'ghetto' er, at det opfylder mindst to af tre nedenstående kriterier:
• Andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.
• Andel af 18 til 64-årige uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse overstiger 40 pct. (opgjort som gennemsnit over de seneste fire år)
• Antal dømte for overtrædelse af straffelov, våbenlov eller lov om euforiserende stoffer pr. 10.000 indbyggere overstiger 270 personer (opgjort som gennemsnit over de seneste fire år).