Gravide sygeplejersker arbejder stadig

KORT NYT24. MAR 2020 9.20
TEMA: Corona

Selvom gravide er særligt udsatte, hvis de udsættes for coronasmitte, sendes gravide sygeplejersker ikke per automatik hjem. Ifølge DR har Dansk Sygeplejeråd fået flere henvendelser fra bekymrede, gravide sygeplejersker, som ikke mener, der tages hensyn til, at de er i en risikogruppe.

Der er forskelligt, hvordan hospitalerne håndterer de gravide ansatte, fx sættes nogen til kontoropgaver, mens andre skal fortsætte som fx operationssygeplejerske, lyder det.

Den generelle anbefaling fra myndighederne er, at gravide skal blive hjemme i videst omfang, det er muligt, men det tolkes altså forskelligt på hospitalerne.

ibs

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job