Grænser for automatisk nedlukning af sogne og kommuner hæves

Nu skal der endnu flere smittetilfælde til i kommuner og sogne, før at der sker en automatisk nedlukning.
16. JUL 2021 11.40

TEMA: Corona

Grænserne for, hvornår et sogn eller en kommune automatisk skal lukke, er blevet hævet. Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

For sogne gælder det nu, at der over en uge skal være over 1.000 smittede per 100.000 indbyggere - kendt som incidens. Før var grænsen 600.

Samtidig gælder det nu for kommuner, at incidenstallet skal bevæge sig over 500. Tidligere gik grænsen ved 300. De hidtidige grænser for minimumsantal smittede og positivprocent fastholdes.

Det vil sige, at der for sogne fortsat skal være mindst 20 smittede personer og en positivprocent på mindst tre, mens der for kommuner fortsat skal være mindst 20 smittetilfælde.

Tallene er testkorrigeret. Det vil sige, at man tager højde for, hvor mange test der bliver lavet i de enkelte sogn og kommuner.

Skal forhindre uforholdsmæssige nedlukninger

I pressemeddelelsen bliver det forklaret, at incidensgrænserne er hævet for at sikre, at der ikke sker uforholdsmæssige nedlukninger i sogne og kommuner.

Med de hidtidige incidensgrænser var flere sogne i Aarhus og København samt kommunerne Frederiksberg og København på vej mod at skulle lukke.

- Epidemikommissionen har på baggrund af vurdering fra sundhedsmyndighederne indstillet at hæve incidensgrænserne for den automatiske nedlukningsmodel som følge af udfordring med, at nogle kommuner og sogne risikerer nedlukning på grund af stigende smitte bredt i Danmark, står der i pressemeddelelsen.

Epidemikommissionen er nedsat af sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Den består af en lang række chefer og direktører fra ministerier, styrelser, politi, kommuner og regioner.

Blandt de 11 medlemmer er blandt andre Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, og Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut (SSI).

Netop SSI har vurderet, at det er forsvarligt at hæve incidensgrænsene.

- Blandt andet som følge af at vaccinationsindsatsen går hurtig fremad, og at størstedelen af de ældre og svækkede i samfundet, som hidtil har været i risiko for et alvorligt sygdomsforløb, på nuværende tidspunkt er færdigvaccineret, står der i pressemeddelelsen.

Ved en automatisk nedlukning skal grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelser lukke.

Det samme skal lokale og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, samt lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.

De nye regler træder i kraft fra dags dato.

Ritzau