Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Godt sygeprojekt i Roskilde fortsætter i ny form
Foto:Colourbox

Godt sygeprojekt i Roskilde fortsætter i ny form

Tilbage Til Arbejde projekt – TTA – for sygemeldte kan tage en god del af æren for, at kurven af sygemeldinger er knækket
21. MAJ 2012 9.13

ROSKILDE: Langvarige sygeforløb har politikernes interesse, og Roskilde Kommune har derfor deltaget i et stort landsdækkende forsøg med et tværfagligt samarbejde omkring de sygemeldte.

Forsøgsprojektet har vist rigtig gode resultater – det er lykkedes at nedbringe antallet af sygedagpengesager, og at forkorte varigheden af de løbende sager.

- Alene af den grund ærgrede det os rigtigt meget, at det en overgang så ud til, at det var usikkert, om vi kunne fortsætte efter projektets ophør til oktober. Vi har samlet en stor ekspertise hos TTA, så for at sikre, at vi alle de dygtige projektansatte bliver hos os, har vi fundet en løsning der garanterer, at projektet fortsætter, siger formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget Evan Lynnerup (V) i en pressemeddelelse fra kommunen.

Top-tunet udgave
Løsningen er at tilpasse projektet, så det i endnu højere grad matcher kommunens behov i forbindelse med sygedagpengeindsatsen og at finde penge inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Tilpasningen vil bl.a. bestå i, at den koordinerende opgave organiseres anderledes i Sygedagpengeafsnittet og i at bruge færre penge på eksterne samarbejdspartnere og i stedet forstærke indsatsen i det nye projekt. Når bevillingen udløber 1. oktober 2012, skulle den tilpassede udgave af TTA gerne være top-tunet til en skarp og hurtig indsats for de sygemeldte, der skal finde tilbage til arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesministeriet bevilgede penge til forsøgsordningen, der har kørt i to år. TTA projektet består af koordinerende sagsbehandlere fra Sygedagpengeafsnittet, et team af psykologer og terapeuter samt en klinisk enhed, der samarbejder med Arbejdsmarkedsmedicinsk Klinik i Køge.

tsp