Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Godt for unge anbragte at komme på kro eller restaurant

Unge anbragte skal have et fritidsjob inden for hotel- og restaurationsbranchen. Det har brancheforeningen, socialministeren og anbringelsesstederne aftalt

Et fritidsjob på en kro eller en restaurant kan gøre en afgørende forskel for en ung anbragt, der skal til at stå på egne ben. Og den mulighed vil langt flere anbragte unge få i fremtiden, skriver Socialministeriet i en pressemeddelelse.

Hotel-, restaurant- og turisterhvervets organisation, HORESTA, har nemlig taget initiativ til et samarbejde med socialminister Benedikte Kiær (K), FADD, Foreningen af Dansk Døgninstitutioner og LOS, Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud for at skaffe flere praktikpladser og fritidsjobs til anbragte unge.

Giver kompetencer og selvtillid
Konkret går samarbejdet ud på at gøre det lettere at få en ung i fritidsjob for de mange virksomheder, som gerne vil tage et socialt ansvar. Samarbejdet sker med afsæt i forskellige indslusningsmodeller til både praktikpladser og fritidsjobs, som afspejler de unges forskellige forudsætninger. Allerede i dag har mange anbragte unge en praktikplads eller et fritidsjob. Målet er sikre samme mulighed for langt flere anbragte unge.

Samarbejdet retter sig imod de knap 5.000 anbragte unge i alderen 16 - 18 år, samt de unge i alderen 18 - 23 år, der er i forskellige udslusningsordninger på bl.a. opholdssteder og døgninstitutioner. 

- Overgangen til et voksenliv kan være meget svær for de unge, som er anbragte. Mange unge har det svært, når deres anbringelse ophører. Praktikpladser og fritidsjobs kan være med til at give den unge nogle vigtige kompetencer og en selvtillid, der gør overgangen til et selvstændigt voksenliv meget lettere. Det er i det lys, man skal se samarbejdet om nye fritidstilbud. De kan medvirke til en positiv udvikling for de unge, siger socialministeren Benedikte Kiær.

Socialt ansvar og egeninteresse
HORESTA, der organiserer 2.100 medlemmer, ser det som en social forpligtelse at bidrage til, at disse unge klarer sig i samfundet, men har også en egen interesse i ordningen. Adm. direktør i HORESTA, Katia K. Østergaard, siger:

- Turisterhvervet beskæftiger mange unge og ufaglærte. Derfor er det naturligt for os at gå ind og påtage os et socialt ansvar på dette område. Samtidig er vi bevidste om, at vi som erhverv kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden, og vi håber derfor, at vi med dette initiativ også kan styrke vores rekrutteringsgrundlag.

Hos LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud, hilser direktør, Geert Jørgensen, initiativet meget velkomment:

- Vi ved, at tilknytning til arbejdsmarkedet er yderst vigtigt især for udsatte unge. Mange af dem har brug for en særlig tilgang, hvis de skal sikres en fremtid som selvforsørgende. Derfor er dette samarbejde af stor betydning for vores unge. Forhåbentlig kan samarbejdet siden udvides til andre brancher.

Også formanden for Foreningen af Danske Døgninstitutioner, FADD, Tine Theker Stryhn, siger:

- Vi ved, at beskæftigelse og uddannelse er helt afgørende for de anbragte unge. De ønsker som alle andre at bidrage og deltage i arbejdslivet, for af denne vej at blive fuldt integreret i samfundet.

mou