DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Gode karakterer trods besparelser
Foto: Colourbox

Gode karakterer trods besparelser

Økonomiske og faglige hensyn er ikke altid modsætninger, viser ny undersøgelse af folkeskolen
20. JUN 2012 7.06

AARHUS: Det er faktisk muligt at spare penge på skoleområdet, uden det behøver at gå ud over elevernes faglige resultater. På skoler, hvor lærerne kun har få sygedage, og på skoler, hvor lærerne bruger en stor del af arbejdstiden på at undervise, opnår eleverne alt andet lige bedre karakterer ved 9. klasses afgangseksamen. Det fremgår af en ny undersøgelse fra KREVI, det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut.

- Når kommunerne overvejer at øge den andel af lærernes arbejdstid, hvor de underviser, er det ofte begrundet i et ønske om at spare penge, fordi mere undervisning pr. lærer er lig med færre lærere. Derfor er det rigtig interessant, at der også er faglige gevinster forbundet med at lade lærerne undervise en større del af arbejdstiden, siger KREVIs direktør, Torben Buse, som dog påpeger, at der er tale om en beskeden effekt.

For ét af de undersøgte forhold er der et modsætningsforhold mellem økonomiske og faglige hensyn. Elever på skoler med store klasser klarer sig alt andet lige dårligere rent fagligt end elever på skoler med en lav klassekvotient. Forskellen er dog lille.

Analysen viser også, at der er forhold helt uden signifikant betydning for skolernes faglige resultater. Fx antal timer på skoleskemaet, antal elever pr. lærer og skolernes størrelse.

bi