Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Gladsaxe-overskud trods udgiftspres

2010-regnskabet endte med et driftsoverskud på 175 millioner kroner, hvilket var 46 millioner kroner mere end oprindeligt budgetteret
12. MAJ 2011 12.09

GLADSAXE: Allerede ved budgetlægning for 2010 stod det klart, at den økonomiske lavkonjunktur og en stram økonomiaftale mellem regeringen og KL ville lægge snævre rammer for kommunens økonomi i 2010. De svære økonomiske vilkår til trods kan Gladsaxe  præstere et pænt regnskab med overskud på driften, og som overholder budgetrammen, oplyser kommunen.

Ud over de ydre faktorer har der også i 2010 været et betydeligt pres på udgifterne. Det drejer sig især om udgifterne på skole- og dagtilbudsområdet samt medfinansiering på sundhedsområdet.

- Jeg er godt tilfreds med regnskabet. Vi ønskede at leve op til aftalerne mellem regeringen og KL om at overholde budgetramme. Og det lykkedes. Samtidig endte vi med et driftsoverskud på 175 millioner kroner, hvilket var 46 millioner kroner mere end oprindeligt budgetteret. Alt dette lykkedes på trods af de svære økonomiske vilkår og et betydeligt pres på udgifterne, siger borgmester Karin Søjberg Holst (S).

- Baggrunden for et godt regnskab er et godt budget. Vi har tradition for brede forlig om budgettet. Det skaber fælles ansvarsfølelse. Samtidig har hele administrationen gjort et godt stykke arbejde, for at få enderne til at nå sammen. På den måde sikrer vi en fornuftig og langsigtet økonomisk udvikling i Gladsaxe, siger Karin Søjberg Holst.

Gladsaxe Kommune formidler regnskabsresultatet i en kort og læsevenlig årsrapport. Den er så suppleret med en bilagssamling til de særligt interesserede. Målet er, at politikere, virksomheder, organisationer og borgere med særlig interesse for regnskab nemt kan få indblik i kommunens økonomiske situation, og om intentioner og beslutninger er blevet indfriet.