Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Hvem der lejer sig ind i kolonihavehuse kan være svært at finde ud af for kommunerne. Huset her er fra Amager.
Foto: Jens Hartmann Schmidt, Ritzau Scanpix

GDPR gør det svært at finde lejere i kolonihaveforeninger

En række kommuner oplever, at det på grund af GDPR ikke er muligt at få en oversigt med navne og adresser på kolonister på lejet grund.

HVIDOVRE: Når kommuner skal håndhæve reglerne om beboelse i kolonihavebebyggelser, støder de nu på de nye GDPR-regler, fremgår det af en sagsfremstilling fra bygge- og planudvalget i Hvidovre. Og det betyder en udfordring med af løfte bevisbyrden for, i hvor stort omfang kolonihavehusene bliver brugt i vinterhalvåret.

En række kommuner oplever, at det grundet GDPR ikke er muligt at få en oversigt med navne og adresser på kolonister på lejet grund. Og administrationen i Hvidovre er ved at undersøge, hvilke paragraffer i Planloven og/eller CPR-loven, der kunne komme på tale at ændre.

Drone-kontrol

Hvidovre er med i et fagligt netværk, der netop drejer sig om håndhævelse af ulovlig anvendelse og byggeri i kolonihaver. På møderne er der ofte 25-30 deltagere med repræsentation fra kommuner i hele landet. 

Netværket vil nu gå til Erhvervsstyrelsen og eventuelt også til Indenrigsministeriet om udfordringen med ulovlig anvendelse af kolonihavehusene til helårsbolig. 

I Hvidovre får forvaltningen hvert forår overfløjet kolonihaverne i Præstemosen med drone for at opmåle bygningernes størrelse og afstand til skel. Ved at sammenligne foregående års bygninger er det muligt at udtrække kort over nyt byggeri.

I 2020 blev nye bygninger eller bygninger under opførelse prioriteret. Administrationen har kontrolopmålt syv nyere kolonihavehuse og fundet ulovlige forhold på fem.

ka