Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Gammeltoft-Hansen varsler sin afgang

Ombudsmanden gennem snart 25 år har skrevet til Folketinget, at han gerne vil holde op til februar 2012
6. JUN 2011 13.14

Efter ombudsmandsloven skal ombudsmanden give besked, senest seks måneder før han ønsker at fratræde; Gammeltoft-Hansen har sendt sit brev inden Folketinget går på sommerferie, oplyser institutionen.

I brevet skriverombudsmanden, at han i længere tid har haft for øje, at januar 2012 vil være et passende tidspunkt for ham at slutte, hvis det ikke ved Folketingets beslutning eller af andre årsager var sket forinden. Omkring dette tidspunkt fylder han 68 år og har varetaget hvervet som ombudsmand i 25 år.

Efter det kommende valg skal det nyvalgte Folketing vælge en ny ombudsmand. Gammeltoft-Hansen skriver at hvis det ønskes, varetager han gerne embedet i månederne efter folketingsvalget frem til udgangen af januar med henblik på at afrunde nogle opgaver ved embedet.


Hans Gammeltoft-Hansen blev valgt som Folketingets Ombudsmand i november 1986 og tiltrådte 1. januar 1987. Siden da har otte nyvalgte folketing genvalgt ham.

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser.
Hvert år får ombudsmanden omkring 5000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse.
Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand