Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Gadesovere får nødherberg

Satspuljen afsætter 4,5 mio. kr., så udenlandske hjemløse ikke skal sove på gaden i de koldeste måneder
15. NOV 2011 8.36

Alle uanset opholdsgrundlag får mulighed for at sove indendørs i årets koldeste måneder. Der er allerede sikret penge til nødherberg i år. Men partierne bag satspuljeaftalen er enige om også at afsætte penge til midlertidige overnatningstilbud til bl.a. udenlandske hjemløse i 2012.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S):
- Et liv som hjemløs på gaden er både uværdigt og hårdt. Jeg er glad for, at vi med satspuljeaftalen har fundet penge til et kuldeberedskab næste år, så alle hjemløse også kan få en varm seng i vinteren 2012. Jeg vil dog gerne understrege, at har man ikke lovligt ophold i landet, så bør man rejse hjem.

Satspuljen for 2012 etableres med samme formål som i 2010/2011. Den er målrettet gadesovende udenlandske hjemløse, der ikke kan få plads på et forsorgshjem eller en natvarmestue efter serviceloven. Frivillige og private organisationer og foreninger, der ikke er omfattet af servicelovens bestemmelser, kan søge om støtte fra puljen til etableringsudgifter og til drift. Desuden kan eksisterende forsorgshjem og natværesteder få støtte til ad hoc udvidelse med ekstra overnatningspladser, hvis det er muligt inden for de eksisterende lokaler, men kun til personer, der har lovligt ophold.

ka