Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fyrede lærere vikarer på løntilskud

Silkeborg vil bruge løntilskudsordningen til at hyre arbejdsløse lærere som vikarer
KORT NYT14. AUG 2011 13.49

SILKEBORG: De arbejdsløse lærere fra Silkeborg var i mandags til infomøde til en ny vikarordning, skriver Folkeskolen. Alle kommunens fastansatte lærere skal i løbet af det næste skoleår på mindst en uges efteruddannelse. Flere af skolerne har derfor valgt at sende hele lærergruppen af sted samtidig.

For ikke at lade eleverne være alene tilbage på skolen, har kommunen besluttet at bruge løntilskudsordningen til at hyre arbejdsløse lærere som vikarer. Selvom de altså skal arbejde selvstændigt som lærere, får de ingen løn ud over dagpengene indtil årsskiftet. Herefter håber kommunen at få del i centrale jobrotationsmidler, så de arbejdsledige får fuld løn.

ka