Fynske kommuner opsatte på at bedre Odense Fjord
Fire nordfynske kommuner er parate til at plante ålegræs ud i fjorden og lave analyser for at bedre fjordens tilstand.
Foto: Odense Fjord Samarbejdet

Fynske kommuner opsatte på at bedre Odense Fjord

Fire fynske kommuner vil bevilge midler til at udplante ålegræs i Odense Fjord og analysere, hvad der kan forbedre vandtilstanden i fjorden.
27. MAJ 2022 7.08

ODENSE: Kommunerne Faaborg-Midtfyn, Nordfyn, Odense og Kerteminde er blevet enige med Odense Fjord Samarbejdet om at bevilge midler til at få gang i ålegræsudplantning i Odense Fjord, oplyser Odense Fjord Samarbejdet .

Bevillingen, der er det første konkrete projekt i regi af Odense Fjord Samarbejdet, skal nu godkendes af de fire respektive byråd. Udover penge til udplantningen rummer bevillingen også midler til en oplandsanalyse, der skal give samarbejdet vished om, hvad der er brug for, når vandtilstanden i fjorden skal forbedres.

- Kerteminde Kommune har på tætteste hold været vidne til, at vandkvaliteten i Odense Fjord har været dalende og nu har et bekymrende lavt niveau. Vi skal derfor handle nu. Jeg er glad for, at vi i byrådet skal drøfte vores deltagelse i et ambitiøst projekt, der ikke alene er et tværkommunalt samarbejde, men også et samarbejde, der involverer landbruget, de private virksomheder, forsyningsselskaber og forskning, siger Kertemindes borgmester, Kasper Olesen (S).

Ålegræs som metode

Ålegræs, der er til gavn for både klima, havmilø og biodiversitet, er de seneste årtier forsvundet, så kun en meget lille del af den oprindelige bestand er tilbage. Derfor skal en del af bevillingen bruges på et pilotprojekt med plantning af ålegræs ti forskellige steder i fjorden, for på den måde at undersøge betingelserne for levedygtigt ålegræs.

- Odense Fjord lider under mange års påvirkning. Så Nordfyns Kommune ser frem til Odense Fjord Samarbejdet og de effekter, samarbejdet har sat sig for at opnå, siger Nordfyns borgmester Morten Andersen (V). 

Sideløbende skal en oplandsanalyse kortlægge muligheder og udfordringer i forhold til Odense Fjords opland. Her er vurderingen, at der er et betydeligt potentiale i at reducere næringssoffer og kulstof, og at man vil kunne se hvilke virkermidler, der er mest effektive.

- Ålegræs er for havbunden og havet, hvad almindeligt græs er for jord. Det skaber liv og biodiversitet, det binder CO2 og det reducerer erosion. Kan vi i Odense Fjord lære, hvad der skal til for at få ålegræsset tilbage, så kan den viden udnyttes andre steder hvor ålegræsset også er forsvundet. Til gavn for både havmiljøet og klimaet, siger borgmester i Faaborg-Midtfyn Hans Stavnsager (S).

Bevilling med perspektiver

Med bevillingen får samarbejdet et et grundlag både for fremtidige indsatser og for at kunne søge om ekstern finansiering.

- Odense Fjord kan blive det største naturgenopretningsprojekt på Fyn i mange år, og det vil både klimaet, dyre- og plantelivet og alle os fynboer få glæde af. Men for, at det kan lykkes, er det helt afgørende, at vi får kvælstofniveauet ned og får undersøgt, hvad der ellers skal til, for at ålegræsset igen kan gro og sprede sig i fjorden, siger rådmand for Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Tim Vermund (S).

Samlet foreslås det, at de fire kommuner for 2022 og 2023 investerer 3,75 mio. kr. Forslaget bliver behandlet i de respektive udvalg og byråd i løbet af maj og juni.

cwa