Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Fusion er nøgleordet i Aarhus' nye skolestruktur

Den nye aftale sikrer besparelser på samlet 12,8 mio. kr., primært gennem ændringer af strukturen. Tre folkeskoler lukker

AARHUS: Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten har netop underskrevet et bredt forlig hen over midten af Aarhus Byråd om en ny skolestruktur.

Med aftalen er der på én gang skabt en nødvendig tilpasning af ressourcerne og et stærkt afsæt for en holdbar skolestruktur, der skaber ro omkring børn, forældre og medarbejdere i en årrække frem.

Forligspartierne konstaterer, at den politiske aftale dermed indfrier Aarhus Byråds ønske om, at 10 til 15 mio. kr. af de samlede besparelser på skoleområdet kan findes gennem ændringer af skolestrukturen svarende til at lukke to til fire skoler. I alt finder aftalen 12,8 mio. kr.

- Med aftalen får elever, forældre og medarbejdere fortsat en god og tryg hverdag i folkeskolerne i Aarhus Kommune. Jeg er tilfreds med, at et solidt flertal bestående af 21 ud af 31 byrådsmedlemmer i fællesskab har taget ansvar for at sikre en holdbar skolestruktur, siger Peder Udengaard (S), næstformand i børn- og ungeudvalget.

Byrådsmedlem og formand for kulturudvalget, Rabih Azad-Ahmad (R), tilføjer:

- Det er vigtigt for os, at det hele ikke blot handler om en spareøvelse, men endnu vigtigere, at vi får en fremtidssikret skolestruktur. Det var bl.a. derfor afgørende, at vi så på helheder ift. skoler og lokalsamfund, frem for alene på bygninger og økonomi.

Partierne lægger alle vægt på følgende politiske resultater:
- Nye ressourcer til at styrke kvaliteten i undervisningen
- Fastholdelse af lokale skoler i alle områder
- Afskaffelse af vandreklasser
- Revideret skolevejsanalyse i alle områder
- Igangsættelse af udviklingsarbejde på Ellekærskolen

Aftalen sendes nu i offentlig høring, og på baggrund af denne mødes forligspartierne igen, inden en egentlig indstilling sendes til byrådet.


Disse ændringer indebærer aftalen:

  • Partierne er enige om at fusionere Vejlby Skole og Jellebakkeskolen, således at Vejlby Skoles elever 0.-9. klasser (Inklusiv ESAA-klasserne) pr. 1. august 2013 flyttes til Jellebakkeskolen.Vejlby Skoles nuværende 10. klasser flyttes til et nyt 10. klassescenter på Møllevangskolen.
  • Partierne er enige om at fusionere Kolt Skole og Hasselager Skole. Med fusionen vil eleverne fra Kolt Skole (0. - 5. klassetrin) blive flyttet til Hasselager Skole pr. 1. august 2013. Dermed vil lokalområdet Kolt-Hasselager få en én fælles skole, hvilket byrådet allerede drøftede forslag om primo 2011.
  • Partierne er samtidig enige om at fusionere Rundhøjskolen med dels Viby Skole og dels Rosenvangskolen. Det indebærer, at eleverne på 0.-9. Klassetrin pr. 1. august 2013 fordeles klassevist med cirka halvdelen til Viby Skole og den anden halvdel til Rosenvangskolen. Rundhøjskolens distrikt vil fremadrettet blive delt ligeligt mellem de to skoler. Dette vil få betydning for skolestartere fra 1. august 2013. Center 10 samles i fremtiden fysisk på Rundhøjskolen, hvor det fusionerer med Rundhøjskolens eksisterende 10. klasser. Samtidig flyttes Vestergårdskolens 10. klasser til Rundhøjskolen.
  • Partierne er enige om at igangsætte et forsøg på med en skole på flere matrikler i Tranbjerg. Derfor lægges Grønløkkeskolen og Tranbjerg Skole sammen pr. 1. august 2013. Dermed vil de to skoler have et fælles skoledistrikt med undervisning på begge matrikler.

Foto: Flickr

lcl