dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Furesø griber til fredning for at beskytte landsby mod råstofgravning

Byrådet har nedlagt et såkaldt §34-forbud for Bregnerød. Forbuddet gælder et år, og samtidig begynder arbejdet med en fredning, der skal forhindre råstofudvinding i fremtiden.

FURESØ / HOVEDSTADEN: Furesø Byråd lægger sig nu i sadlen for at frede området omkring Bregnerød fra råstofudvinding. For at beskytte naturen og landskabet omkring landsbyen har byrådet nedlagt et §34-forbud, der omfatter de områder ved Bregnerød, som regionen vil udlægge til råstofindvinding.

Med sådan et forbud fra en paragraf hentet i loven om naturbeskyttelse kan kommunen i ét år forhindre et planlagt byggeri m.v. udfra, at man har en plan om fredning på vej,

Området er udpeget som interesseområde i Region Hovedstadens råstofplan 2016-2020. Men Furesø Kommune har i flere høringssvar til regionen opfordret til, at området ved Bregnerød bliver fjernet fra råstofplanen på grund af store landskabs-, natur- og kulturværdier og hensynet til borgerne.

Regionen har hidtil ikke været lydhør. Derfor ser byrådet sig nu nødsaget til gennem et §34-forbud at stoppe mulighed for grusgravning i området for på sigt at frede det, fortæller Lene Munch-Petersen (S), formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

- Bregnerød er en landsby med mange natur- og kulturværdier, der ikke kan ikke genskabes, hvis vi mister dem. Derfor må vi ty til fredning, så naturen og borgerne ikke kommer til at betale prisen. Området i Bregnerød, som regionen vil lave grusgravning i, ligger klemt ind mellem bymæssig bebyggelse, fredede områder, Natura 2000-områder og særligt beskyttede naturområder (§ 3-områder). At grave grus i området kan ikke lade sig gøre, uden at det vil påvirke området dramatisk.

Fredning fejagtigt fravalgt

Forbuddet betyder, at der ikke må etableres forhold, der strider mod en påtænkt fredning i det kommende år, gældende fra offentliggørelsen af forbuddet. Borgerne i området vil derfor nu få tiltaget i høring, og først efter eventuelle tilpasninger vil forbuddet have effekt.

Sideløbende begynder arbejdet med en decideret fredningssag for Stavnsholtskilen, hvilket kan tage flere år. Men udvalgets næstformand, Øjvind Vilsholm (EL) glæder sig over, at en fredning nu er på vej.

- Området kunne i dag have været fredet, men den daværende By- og Landskabsstyrelse fandt det i 2007 ikke nødvendigt. Lige som et flertal i byrådet vurderede styrelsen den gang, at området er tilstrækkeligt sikret gennem blandt andet Fingerplanens kilebestemmelser. Det står nu lysende klart, at det var en forkert vurdering, og derfor glæder det mig, at hele byrådet denne gang bakker op om at sætte fredningen i gang. Det vil ikke bare beskytte området mod en ødelæggende råstofgravning, en fredning vil også sikre, at vi i mange år fremover bevarer området, som vi kender det i dag, siger han.

§34 forbuddet gælder maksimalt i ét år. Området, der vil blive omfattet af §34-forbuddet er 122,9 hektar stort og omfatter 17 ejendomme og et vejareal. Området vil rumme det 49,7 hektar store areal, som regionen foreslår udlagt til interesseområde for råstofgravning og arealerne udenom.