Furesø gør regnvand til aktiv i regnbede i villaområde

Regnbede tilbageholder de første vandmængder i pimpsten til brug for træer og forsinker resten af vandet, før det udledes renset.
30. MAR 2020 15.22

FURESØ: Nedbøren er de seneste måneder faldet som aldrig før, og derfor har Furesø Kommune taget nye og innovative midler i brug: Utraditionelle, pimpstensbaserede regnbede sikrer nu afvanding af et stort område og gør regnvandet til et bæredygtigt aktiv, oplyser specialleverandøren BG Byggros.

Regnvandet indfanges og bruges til vanding af planter og træer, mens resten af vandet ledes renset ud i en sø og skåner naturen for forurenet vejvand. Kommunens opgave lød på at afvande et 2.400 kvadratmeter stort villavejs-område og samtidig skabe så gode vækstbetingelser som muligt for planter og træer.

Regnbedene er udstyret med et rodvenligt bærelag. De opsamler regnvand fra de omkringliggende overflader, så det kan understøtte plantevækst. Samtidig renser bedene den resterende vandmængde, så naturen skånes for forurenet vejvand, der typisk indeholder tungmetaller, olier og næringsstoffer, som kan forurene grundvand og vandløb.

Som små svampe
Normalt har træer ikke gode vækstbetingelser, når de plantes ved vejen og skal have rodnettet i den jord, der ligger under asfalten. Men i de her regnbede får træets rodnet meget mere plads og adgang til vand og ilt. Den dobbeltfunktion gør, at bedet kan håndtere både store vandmængder, rense regnvandet og stadig give gode vækstegenskaber for planter og træer.

Regnbedet er designet, så det tilbageholder de første vandmængder i pimpstenene til brug for træerne og forsinker resten af vandet, før det udledes renset igennem et droslet udløb. 

Grundelementet i regnbedet er vækstmedier, der primært består af pimpsten, der fungerer som små svampe, som suger alt det første vand ind i sine porer, hvorfra vandet kan suges op i træerne, når træerne har behov. Samtidig er der luft imellem pimpstenene, når regnmængderne er større, end hvad der kan være i pimpstenene, og herved renses vandet, imens det løber imellem pimpstenene og afledes til en sø i nærheden. Efter regnvejr står de fugtige pimpsten tilbage med vand til træerne, og der er igen luft imellem pimpstenene. 

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev