Furesø siger nej til grusgrave ved beskyttet natur

KORT NYT11. JUL 2019 12.30

FURESØ / HOVEDSTADEN: Står det til Furesø Kommune, bliver der ikke nogen grusgrav i Bregnerød, som regionen har udpeget et såkaldt interesseområde, hvor der i fremtiden skal kunne udvindes råstoffer, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det nordlige område grænser op til et Natura 2000 beskyttelsesområde ved Ravnsholt Skov og det sydlige er mindre end 200 meter fra Sønderskov, som også er Natura 2000-område. Desuden er områderne omkranset af de fredede områder Allerød Lergrav og Stavnsholtkilen, ligesom interesseområderne i sig selv rummer adskillige arealer med §3 beskyttet natur, blandt andet et større eng- og søområde, som også er udpeget til potentielt vådområde, fremgår det af kommunens høringssvar.

Region Hovedstaden er pålagt at udarbejde en råstofplan, som kan gøre Nordsjælland selvforsynende. Og Furesø Kommune har flere gange tidligere gjort regionen opmærksom på, at kommunen overordnet ikke ønsker udpegning af interesse- og graveområder i kommunen.

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt