Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fritidsområdet i Tønder får en skalle

BUDGET 2012 Hele kommunalbestyrelsen i Tønder står bag budgetaftale, der sikrer langsigtet økonomisk balance og opgraderede sportshaller

TØNDER: For borgmester Laurids Rudebeck (V) har det været vigtigt at sikre bred politisk opbakning til køreplanen for den kommunale husholdning:

- Med budgetaftalen lever vi op til de økonomiske forudsætninger, og vi sikrer, at Tønder Kommune bidrager til at overholde kommunernes økonomiaftale med regeringen, fastslår borgmesteren.

Det indgår i budgetaftalen, at der skal ske en udvikling af fritidsområdet i Tønder by. Derfor er der enighed om at afsætte 5,7 mio. kr. i 2012 til opgradering af Tønderhallerne og yderligere 6 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.

Der er endvidere afsat 1,5 mio. kr. til den fortsatte drift af nedlagte skolebygninger, der fremover skal anvendes til andre lokale formål. Samtidig er der afsat en anlægspulje på 2 mio. kr. til området.

På administrationsområdet er der gennemført en benchmark-analyse, som peger på forskellige sparemuligheder. På den baggrund er det aftalt, at der inden udgangen af 2011 skal være gennemført en undersøgelse af muligheder og fordele ved at samle kommunens administration på én eller to lokationer. I dag er administrationen spredt ud over hele kommunen på ni forskellige adresser.

ka