Frister for vandselskaber udskydes to uger

Energistyrelsen og Forsyningssekretariatet har nu besluttet at rykke alle vandselskabernes frister om indberetning af data med 14 dage. Det sker, fordi mange af vandsselskaberne grundet coronaudbruddet kan have svært ved at nå at indberette inden for de ellers lovbestemte rammer. 

Det betyder også, at Forsyningssekretariatets offentligørrelse af benchmarking-resultater, høring af udkast til afgørelser om økonomiske rammer samt de endelige afgørelser vil blive udskudt.

Energistyrelsen og Forsyningssekretariatet vil løbende vurdere, om det bliver nødvendigt at udskyde fristerne yderligere.

Se de nye frister hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

jeg

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev