Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Frikommuneforsøg skal styrke idrætsforeninger

Gentofte og Danmarks Idræts-Forbund (DIF) indgår samarbejdsaftale for at reducere regler og krav til frivilliges indsats gennem frikommuneforsøget

GENTOFTE: Samarbejdet mellem Gentofte og DIF VIL forbedre rammerne for idrætsforeningerne, og dermed støttes arbejdet med at fastholde en sund frivillighedskultur. Gentofte Kommune og DIF er i samarbejdsaftalen nået frem til følgende indsatsområder:

  1. Gentofte Kommune og DIF danner et udviklingsforum om frikommuneforsøget. Her skal regler udfordres og muligheder for at udvikle idrætslivet styrkes, så idrætsforeninger fortsætter den positive udvikling i Gentofte Kommune med mange frivillige.
  2. Etablering af foreningsklynger sådan at idrætsforeninger i højere grad kan hjælpe hinanden med bl.a. administrative opgaver med støtte fra Gentofte Kommune.

Forløbet er aftalt til at foregå fra den 1. januar 2012 til den 1. januar 2015.

Borgmester i Gentofte, Hans Toft (K), siger om samarbejdsaftalen:

- Vi har indgået en samarbejdsaftale med DIF, som kan medvirke til at styrke vores idrætsforeninger endnu mere. Vi vil igennem vores status som frikommune kunne udfordre lovgivningen på området, og derved gøre dagligdagen nemmere for foreningerne. Og så vil vi understøtte, at foreningerne i højere grad samarbejder om forskellige områder til gavn for medlemmerne og de frivillige.

DIFs formand, Niels Nygaard, supplerer:

- Vores undersøgelser viser, at administrativt bøvl er noget, der er vigtigt at få nedbragt. DIF ser derfor frem til, sammen med Gentofte Kommune, at gøre det enklere at være foreningsmenneske.

Inviterer fem kommuner til samarbejde
I den hidtil største undersøgelse af frivilligheden i DIFs idrætsforeninger svarer 31 pct. af de frivillige foreningsledere, at det er svært at rekruttere og fastholde frivillige, fordi der stilles for mange krav for at få støtte og faciliteter.

DIF inviterer på den baggrund fem kommuner til at indgå en aftale med DIF om et idrætsfrikommuneforsøg, hvor kommunerne i samarbejde med DIF arbejder på at reducere kravene til snærende regler, blanketter og skemaer. Ved at fritage idrætsforeningerne for administrative forpligtelser, der er med til at gøre dagligdagen besværlig for de frivillige ledere, kan DIF og kommunerne i fællesskab skabe rammevilkår, der fremmer frivilligt arbejde.

Gentofte Kommune har gennem de seneste år været både breddeidrætskommune og Team Danmark elitekommune. Idrætslivet er således prioriteret højt, og der gøres en stor indsats for at udvikle tilbud og faciliteter - ikke mindst til gavn for Gentofte Kommunes 63 idrætsforeninger. Noget, der ligeledes understøttes af Idræts- og bevægelsespolitikken. I samarbejde med DIF fortsætter denne indsats for fremme af idræts- og foreningslivet.

mou