Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Fremtidens biogasanlæg er arkitekttegnede

Nye danske biogasanlæg skal passe ind i naturen og landskabet, og et nyt projekt sætter en række eksperter til at tegne skitser og planer
8. MAJ 2012 15.30

Biogasanlæg skal i de kommende år bidrage til at gøre Danmark uafhængig at fossile brændstoffer som olie og kul. Med regeringens nye energiforlig, der gør produktion af biogas mere rentabelt, er der allerede kommet kraftigt gang i etableringen af nye biogasanlæg. Men biogasanlæg behøver ikke at være grimme kasser, der skæmmer smuk natur.

- Når man siger biogasanlæg, så tænker de fleste at det er grimt, lugter og giver transportproblemer, men sådan behøver det ikke at være. Man kan sagtens bygge biogasanlæg, der passer ind i natur og landskab, har reducerede lugtgener, og som ikke nødvendigvis er en torn i øjet på lokalbefolkningen, siger Kræn Ole Birkkjær, arkitekt og landskonsulent på Videncentret for Landbrug i en pressemeddelelse.

I forbindelse med et nyt projekt om biogasanlæg, arkitektur og landskab, som Naturstyrelsen og Realdania står bag, skal Landskabsarkitekter fra Videncentret for Landbrug være med til at forme fremtidens danske biogasanlæg.

Udfordringer og muligheder
Kræn Ole Birkkjær er involveret i Naturstyrelsens projekt som en del af en overordnet ekspertgruppe, der skal vurdere standarden af de syv biogasanlæg der skal tegnes og udformes i forbindelse med projektet.

Gruppen skal bedømme planerne for arkitektur og landskabelig tilpasning for de syv biogasanlæg, der skal placeres forskellige steder i landet, og medlemmerne repræsenterer forskellige arkitektoniske og landskabelige udfordringer og muligheder.

Tanken er, at erfaringerne fra de syv biogasanlæg skal danne grundlag for udviklingen af et modelprogram for placering og udformning af biogasanlæg i fremtiden.

- Det handler om at komme godt fra start og få bygget nogle gode biogasanlæg, der tager hensyn til landskabets udfordringer og muligheder, og som kan danne præcedens for de mange fremtidige anlæg, der kommer. Samtidig er det vigtigt, at vi får nogle gode erfaringer og viden omkring, hvad der virker i hvilke områder netop nu, da kommunerne har fået til opgave at udpege placeringer for fremtidige biogasanlæg, siger arkitekt og planchef på Videncentret for Landbrug Trine Eide, som er en del af den tværgående rådgivningsgruppe for de involverede parter i planen.

Fakta:
Modelprogrammet for fremtidens biogasanlæg ventes færdigt ved årets udgang.
Undervejs vil den nye viden og nye værktøjer blive offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside til rådighed for en bred målgruppe af landmænd, myndigheder, energiselskaber, bygnings- og landskabsarkitekter.

Du kan læse mere om Naturstyrelsens projekt om biogas arkitektur og landskab på Naturstyrelsen.dk

Foto: Colourbox

tsp