Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fremtidens bæredygtige multihus

Projekt for hel lille overdækket idræts- og sundhedsby i Salling vandt konkurrence blandt 43 forslag om at renovere idrætsområde

SKIVE: Lokale- og Anlægsfonden udskrev en åben projektkonkurrence for at få en række friske forslag til et bæredygtigt multihus. 43 teams deltog i konkurrencen og dommerkomitéen har netop udpeget Elkiær + Ebbeskov Arkitekter og SEA (Special Edition Architecture) samt Bascon Ingeniører som vindere.

Teamet vandt konkurrencen med et forslag baseret på en tanke om en landsby i landsbyen. I stedet for at opføre en enkelt stor bygning foreslog vinderne at opføre forskellige bygninger til de mange aktiviteter i multihuset - og binde bygningerne sammen med en overdækning, så 'gaderne' mellem bygningerne altid ligger i tørvejr og kan bruges til idræt og bevægelse. Temperaturen i gaderne vil i vinterhalvåret være lidt lavere end i husene.

Projektet består således af en række bygninger med fx aktivitetshus til idræt, et kulturhus, et sundhedshus med læger, tandlæger og fysioterapi, et mindre fitnesshus og et større wellnesshus samt klubhus og omklædningshus. Udenfor den overdækkede by foreslår teamet at etablere en swimmingpool opvarmet med termalvand, der kan holdes åben hele året.

Skånsomme byggematerialer og inspiration fra Kina
Arkitekterne har sammen med ingeniørerne fra Bascon inkluderet en række miljøhensyn i det arkitektoniske udtryk. En stor del af byggematerialerne er skånsomme for miljøet. Der er tale om træ, genbrugstegl, glas og papirmaterialet Herculit.

Dele af overdækningen bliver opført i det særlige transparente ETFE-materiale af mineraler og gasser, som kendes fra det berømte og prisvindende kinesiske svømmestadion 'Water Cube' i Beijing. Svømmestadionet er også kendt som et foregangsprojekt inden for bæredygtig tankegang i idrætsanlæg. ETFE-materialet regulerer indfald af dagslys og sparer på kunstig belysning.

Derudover er der blandt de bæredygtige tiltag valgt solceller til strømproduktion på den mere traditionelle del af taget. Det varme vand fra brusere og wellnessbade vil blive brugt til varmegenvinding. Om vinteren vil der blive brugt mekanisk ventilation, men med effektiv varmegenvinding og lavt strømforbrug. Om sommeren foregår ventilationen med et naturligt system, der ikke energibelaster miljøet.

Kaj Sørensen, bestyrelsesformand for Pulsen i Salling, siger om vinderprojektet:

- Vinderprojektet lever på alle måder op til vore forventninger, og vi er særligt glade for, at man har formået at skabe et projekt, som med sine begrænsede bygningsstørrelser virkelig passer smukt ind i lokalområdet. Samtidig formår det i sin udformning at forene skole, den eksisterende idrætshal og Pulsen på en fortrinlig måde, så vi får en funktionsmæssig tæt sammenhæng mellem de mange aktiviteter, som netop vil gøre stedet til Vestsallings puls. At projektet med den totale renovering af den gamle idrætshal samtidig bliver et mønstereksempel på, hvorledes bæredygtig renovering af idrætshaller kan ske, ser vi som et ekstra plus.

Eksempelprojekt
Borgmester Flemming Eskildsen (V), Skive Kommune, siger om vinderprojektet:
- Det har været en fornøjelse at være med i dommerkomitéen og opleve den professionelle tilgang til vurderingen af de indkomne forslag, og jeg kan kun glædes over, at vi med vinderforslaget har fundet frem til et forslag, der i høj grad formår at imødekomme de ambitiøse mål, som der er opsat for Pulsen i Salling. Pulsen er et græsrodsprojekt, som er vokset op af den jyske muld i et aktivt lokalområde, hvor man ikke vil stå tilbage for de større byer mht. livsvilkår, faciliteter etc. Der er ingen tvivl om, at projektet vil få enorm stor betydning for hele Vestsalling, og det har fra starten været en glæde for mig at kunne give projektet min varmeste støtte. Kommunen har i samarbejde med Region Midtjylland ansøgt om og fået bevilliget 9. mio. kr. fra Statens Sundhedspulje til projektets sundhedsdel for på denne måde at sikre, at der også i fremtiden vil være læger, tandlæger etc. i Vestsalling."

Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, siger om vinderforslaget:
- Der er tale om en helt ny og spændende tilgang til princippet om et multihus. Vinderprojektet er et opgør med tanken om en enkelt bygning og peger i stedet mod en række bygninger under samme tag med gader imellem, som vil blive både aktivitets- og mødesteder. Der er truffet nogle solide beslutninger på bæredygtighedsområdet, som er godt tænkt ind i arkitekturen. Det senere endelige bearbejdede forslag vil blive et eksempelprojekt for andre kommuner, som overvejer at bygge idræt, kultur og sundhed sammen - med hensyn til bæredygtigheden.